gru 152011
 

Kredyt Dopasowany w Banku BPH jest dostępny w dwóch opcjach.

W opcji 1 podstawowej Bank BPH obniżył marżę dla dowolnego celu kredytowania o 1 pp. – do 2,40%. Marża kredytu na cel dowolny może wynieść nawet 1%. Warunkiem skorzystania z takiej marży jest posiadanie w banku przez co najmniej jednego kredytobiorcę konta osobistego: Kapitalne Konto, Maksymalne Konto lub Sezam Max (na dzień złożenia w banku wniosku o wypłatę pierwszych środków kredytu) oraz zapewnienie wpływów na rachunek z tytułu dochodów zadeklarowanych we wniosku o udzielenie kredytu, a także przystąpienie do programu „Inwestor”[1].

Program „Inwestor” został przywrócony przez Bank BPH do oferty kredytów hipotecznych. Dotyczy on kredytobiorców, którzy są posiadaczami ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną – Premium Plan, niezależnie od wybranej opcji Kredytu Dopasowanego. Do programu można przystąpić nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytu hipotecznego udzielonego przez bank. Marża kredytu zostanie obniżona do poziomu nie niższego niż 1% na czas trwania ochrony ubezpieczeniowej w ramach umowy ubezpieczenia Premium Plan. Po 18 miesiącach utrzymywania ubezpieczenia marża pozostaje na obniżonym poziomie, niezależnie od dalszego trwania ochrony ubezpieczeniowej. Szczegółowy opis programu oraz tabela obniżek oprocentowania dostępne są na stronie www.bph.pl w regulaminie programu „Kredyt Dopasowany”.

W podstawowej opcji Kredytu Dopasowanego prowizja jest doliczana do kredytu i wynosi 2,9% kwoty kredytu. Prowizja może zostać obniżona do 0% w przypadku, gdy klient przystąpi do ubezpieczenia na życie (składka  za pierwszy rok ochrony ubezpieczeniowej wynosi 0,7% kwoty kredytu)  i ubezpieczenia od utraty stałego źródła dochodu (składka za dwuletni okres ochrony ubezpieczeniowej wynosi 2,2% kwoty kredytu). Skorzystanie z ubezpieczenia na życie jest możliwe w przypadku kredytów udzielonych w kwocie do 500 tys. złotych polskich włącznie.

W opcji 2 kredyt hipoteczny jest udzielany na cel mieszkaniowy. Prowizja została teraz obniżona do 0%, i przy tej opcji klient nie może zostać objęty za pośrednictwem banku ubezpieczeniem od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy lub ubezpieczeniem na życie oraz na wypadek trwałej i całkowitej niezdolności do pracy. Obniżenie prowizji do 0% wiąże się z marżą wyższą o 0,4 punktu procentowego [2].

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Służy wyłącznie celom informacyjnym.

[1] Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania RRSO dla kredytu na cel dowolny 150 tys. zł udzielonego w PLN obliczona na podstawie stopy bazowej WIBOR 3M 4,97% z dnia 06.12.2011r. wynosi 7,67%; przy uwzględnieniu następujących założeń: prowizja 0%, ubezpieczenie na życie i ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy, raty równe, okres kredytowania 360 miesięcy, ROR, program „Inwestor” (składka miesięczna 900 zł przez 18 miesięcy).

[2] Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania RRSO dla kredytu na cel mieszkaniowy 200 tys. zł udzielonego w PLN obliczona na podstawie stopy bazowej WIBOR 3M 4,97% z dnia 06.12.2011r. wynosi 7,03%; przy uwzględnieniu następujących założeń: prowizja 0%, raty równe, okres kredytowania 360 miesięcy, LTV 30%, ROR, program „Inwestor” (składka miesięczna 400 zł przez 18 miesięcy).

Article source: http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,57645,10820062,Zmiany_w_ofercie_zlotowych_kredytow_hipotecznych_w.html