sie 302011
 

PKO Bank Polski oferuje 2-letnie Bankowe Papiery Wartościowe Strukturyzowane oparte o cenę miedzi. Nowy produkt inwestycyjny pozwala zarabiać niezależnie od kierunku zmiany cen metalu przy pełnej ochronie kapitału w dniu zapadalności.

Wybierając Bankowe Papiery Wartościowe Strukturyzowane oparte o cenę miedzi klienci mają możliwość inwestowania na rynku surowcowym bez potrzeby fizycznego zakupu miedzi i ponoszenia ryzyka kursowego.

Wysokość zysku uzależniona jest od wartości kasowej ceny miedzi, notowanej na giełdzie towarowej w Londynie (LME), obliczanego w oparciu o następujące zasady:

  • zysk równy jest procentowej zmianie wartości miedzi w stosunku do wartości z początku inwestycji, pod warunkiem, że cena miedzi w trakcie inwestycji nie dotknie lub nie przekroczy określonych barier, które zostaną ustalone w Dacie Emisji, czyli 27 września 2011 roku i będą zawierać się w przedziale od +/-30% do +/- 40%,
  • jeżeli kiedykolwiek w okresie inwestycji cena miedzi będzie równa lub wyższa od bariery oddalonej o przykładowe +30-40% od wartości początkowej ceny miedzi, klient w Dniu Wykupu, czyli 27 września 2013 roku otrzyma zysk w wysokości 3% za okres inwestycji,
  • jeżeli kiedykolwiek w okresie inwestycji cena miedzi będzie równa lub niższa od bariery oddalonej o +30-40% od wartości początkowej ceny miedzi, klient w Dniu Wykupu, czyli 27 września 2013 roku otrzyma zysk w wysokości 3% za okres inwestycji.

Wartość początkowa ceny miedzi zostanie ustalona 27 września 2011 roku, a wartość końcowa 25 września 2013 roku. 

Z oferty skorzystać mogą klienci indywidualni. Minimalna wpłata wynosi 5 tys. zł. Okres subskrypcji trwa do 23 września 2011 roku. Jest to drugi w tym roku produkt inwestycyjny w formie Bankowych Papierów Wartościowych Strukturyzowanych. W kwietniu Bank oferował Finanse Zjednoczone – BPW oparte o indeks SP 500.

Oferta depozytowa PKO Banku Polskiego jest konsekwentnie wzbogacana o kolejne atrakcyjne produkty strukturyzowane. Tym razem Bank po raz pierwszy oferuje klientom produkt inwestycyjny oparty o cenę miedzi. Jest to gotowe rozwiązanie, niewymagające szczegółowej analizy ani specjalistycznej wiedzy z zakresu rynków surowcowych. Produkt stanowi także atrakcyjną ofertę dla klientów, którzy już zainwestowali w produkty strukturyzowane i chcą zdywersyfikować portfel. Ponadto od 5 września br. rusza kolejna subskrypcja 6-miesięcznej lokaty strukturyzowanej EUR/PLN, dającej klientom Bankowości Osobistej możliwość wyboru jednego z trzech scenariuszy zmiany kursu złotego: umocnienia, osłabienia bądź stabilizacji.

Umowę o prowadzenie rachunku BPW oraz BPW Strukturyzowane Zjednoczone Finanse zawrzeć można w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego oraz w Punktach Przyjmowania Zleceń zlokalizowanych w oddziałach PKO Banku Polskiego.

Po złożeniu zapisu istnieje możliwość zbycia BPW Strukturyzowanych na rynku wtórnym nieregulowanym, który zapewnia Emitent. Zlecenia zbycia BPW Strukturyzowanych można składać w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego oraz Punktach Przyjmowania Zleceń. Informacyjna Cena Odkupu będzie zamieszczana na stronie internetowej Emitenta i na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące Emisji zawarte są w Warunkach Emisji BPW Strukturyzowanych stanowiących załącznik do Propozycji Nabycia BPW Strukturyzowanych. Informacje dotyczące ryzyka inwestowania dostępne są na stronie Emitenta  www.pkobp.pl i na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego www.dm.pkobp.pl.

 ***

Skonsolidowany zysk netto PKO Banku Polskiego za I półrocze 2011 roku wyniósł 1,838 mld zł. Z ponad 25-procentowym udziałem w rynku Bank zajmuje także czołowe miejsce w sprzedaży złotowych kredytów hipotecznych według Związku Banków Polskich, oferując oprócz tradycyjnych kredytów hipotecznych również preferencyjne kredyty mieszkaniowe z dopłatą państwa. PKO Bank Polski jest regularnie nagradzany w prestiżowych rankingach. Jako lider sektora zwyciężył w rankingu „50 największych banków w Polsce 2011” organizowanym przez miesięcznik Bank. Najwyższe na rynku wyniki finansowe zapewniły PKO Bankowi Polskiemu także pierwsze miejsce w prowadzonym przez Gazetę Finansową rankingu 100 największych instytucji finansowych w Polsce. Liderowi rynku zostały również przyznane dwie nagrody w dziewiętnastej edycji rankingu „Najlepsze Banki” prowadzonego przez Gazetę Bankową we współpracy z firmą doradczą PwC. PKO Bank Polski zajął drugie miejsce w kategoriach – banki duże oraz najefektywniejszy bank. W rankingu najlepszych instytucji finansowych zorganizowanym przez dziennik Rzeczpospolita Bank zdobył wyróżnienia w dwóch kategoriach: banki komercyjne oraz domy maklerskie. Aż pięć produktów PKO Banku Polskiego: kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy, konto, lokata i karta kredytowa, zostało nagrodzonych przez miesięcznik Reader’s Digest certyfikatami „Produkt Roku 2010” jako najczęściej i najchętniej wybierane przez klientów. Bank jest też m.in. laureatem „Złotego Bankiera” za najlepszy na rynku kredyt gotówkowy i kredyt dla firm, zdobywcą tytułu Solidny Pracodawca 2010, zwycięzcą konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”, posiadaczem certyfikatu „Firma Przyjazna Klientowi” oraz najlepszym bankiem komercyjnym według Warsaw Business Journal. Innowacyjne rozwiązania bankowości korporacyjnej PKO Banku Polskiego zostały nagrodzone w konkursie Europrodukt. Bank otrzymał w ostatniej edycji tego konkursu trzy statuetki w kategorii produkt – za rachunek płacowy i skonsolidowany oraz rachunek escrow. Nowoczesne rozwiązania technologiczne wdrażane przez Bank zostały z kolei docenione przez Gazetę Bankową, która przyznała mu tytuł „Bankowego Lidera Informatyki Instytucji Finansowych 2010”. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju, o czym świadczy pozycja lidera rankingu „Top Marka” według magazynu Press oraz Złota Statuetka Marki Godnej Zaufania w kategorii bank w dorocznym badaniu European Trusted Brands przeprowadzanym przez wydawnictwo Reader’s Digest. Wyrazem uznania dla siły wizerunkowej Banku jest także tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki w kategorii Marka Europejska przyznany przez Business Centre Club. Marka PKO Banku Polskiego jest także najdroższa na krajowym rynku bankowym. Specjaliści z magazynu The Banker wycenili jej wartość na 1,5 mld dolarów, a w rankingu Rzeczpospolitej „Polskie Marki 2010” jej wartość została określona na 3,6 mld zł.

Article source: http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,55402,10199061,Zarabiaj_na_wzroscie_lub_spadku_cen_miedzi_w_PKO_Banku.html