sie 132011
 

Już 20-21 października 2011 r. odbędzie się w Warszawie kolejna Konferencja Wieczystoksięgowa, organizowana przez Fundację na rzecz Kredytu Hipotecznego we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości!

Tegoroczna konferencja będzie w całości poświęcona problematyce znowelizowanej Ustawy o księgach wieczystych i hipotece, która funkcjonuje w praktyce od 20 lutego tego roku.

Na dziesiątej już konferencji poruszone zostaną najważniejsze dla praktyki problemy nowej hipoteki, które zostaną przedstawione z perspektywy sektora finansowego, notariuszy i orzeczników wieczystoksięgowych. Nie zabraknie paneli związanych z nowymi instytucjami, takimi jak administrator hipoteki czy opróżnione miejsce hipoteczne.

Ceniony przez naszych uczestników od lat wysoki poziom merytoryczny konferencji w tym roku zapewnią m.in. następujący prelegenci i komentatorzy:

 • dr Adam Bieranowski (doświadczony notariusz, Centrum Naukowe Notariatu)

 • dr Tomasz Czech (autor nowego komentarza do znowelizowanej hipoteki)

 • sędzia Stanisław Gurgul (autor wielokrotnie wznawianego komentarza do Prawa upadłościowego i naprawczego)

 • mec. Izabela Heropolitańska (doświadczony praktyk bankowy, autorka licznych publikacji dotyczących zagadnień prawa bankowego)

 • Tadeusz Hołyński (Dyrektor Pionu Ubezpieczeń Finansowych Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA SA)

 • Katarzyna Hryćków-Mycka, (sędzia Sądu Rejonowego, Naczelnik Wydziału Spraw Ksiąg Wieczystych, Ministerstwo Sprawiedliwości)

 • sędzia Małgorzata Kluziak (sędzia wizytator ds. ksiąg wieczystych i cywilnych w Sądzie Okręgowym w Warszawie)

 • Andreas Luckow (Kierownik Działu Międzynarodowego Finansowania Nieruchomości, Związek Niemieckich Banków Listu Zastawnego)

 • mec. Sławomir Pawlak (radca prawny, doświadczony praktyk bankowy, wieloletni reprezentant BZ WBK w grupie roboczej Fundacji „Ramy Prawne Kredytu Hipotecznego”)

 • mec. Monika Radomska (radca prawny, doświadczony praktyk bankowy, komentator Seminarium Uzgodnieniowego zorganizowanego przez Fundację 13-14 kwietnia 2011 r.)

 • Zbigniew Strus (Sędzia Sądu Najwyższego w st.spocz.)

 • dr Bartłomiej Swaczyna (współautor komentarza do znowelizowanej hipoteki pod red. J. Pisulińskiego, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego na Uniwersytecie Jagiellońskim)

Szczegóły na stronie www.ehipoteka.pl!

Article source: http://www.monitorprawniczy.pl/index.php?mod=m_aktualnosci&cid=76&id=3716

 Posted by at 23:47