wrz 292011
 

Rynki finansowe
W tym względzie dużo bardziej pomocne zdaje się zachowanie amerykańskiej giełdy, która na rozgrywający się w Europie kryzys patrzy przede wszystkim przez pryzmat jego wpływu na globalną koniunkturę gospodarczą. Zresztą o tym, że europejskie kłopoty przekładają się już na stan globalnej gospodarki mówił ostatnio amerykański sekretarz skarbu Timothy Geithner. Wydaje się więc, że kluczowe dla przyszłej koniunktury giełdowej będzie to, w którą stronę wybije się amerykański parkiet z trwającej od I dekady sierpnia konsolidacji.

Dla SP 500 wyznaczają ją poziomy 1119 pkt i 1219 pkt. Jesteśmy teraz mniej więcej w połowie tego przedziału. Jednocześnie w ostatnich dwóch dniach ostateczny wynik sesji w Ameryce decydował się w końcowej części sesji. To pokazuje, jak bardzo niestabilne są notowania i nastroje inwestorów. Wystarczy jedna informacja, by rynek istotnie się przesunął. Na jego obraz znacząco wpływa przy tym wysoka zmienność notowań. Wszak skrajne poziomy wspomnianego przedziału 1119-1219 pkt dzieli od siebie aż blisko 9%. Taki sam kształt wykresu, ale o mniejszej amplitudzie wahań, nie skłaniałby do podejmowania żadnych decyzji. Teraz o trzymanie się jednego scenariusza jest znacznie trudniej. Zwłaszcza jeśli ktoś angażuje w otwierane pozycje znaczącą część kapitału.
Rynek nieruchomości
Według najnowszego badania Pengabu koniunktury bankowej we wrześniu nastąpiła poprawa w zakresie popytu na kredyty hipoteczne. Ich wzrost wystąpił w 47% placówek, a spadek w 9%. Tym samym saldo ukształtowało się na poziomie 38 pkt proc. wobec 31 pkt proc. miesiąc wcześniej. W całości ta poprawa wynikała z mniejszej liczby placówek sygnalizujących spadek popytu na ten rodzaj kredytów. Wskaźnik prognozy podniósł się natomiast o 8 pkt proc., do 59 pkt proc. Średnie saldo ocen bieżącej sprzedaży w tym roku kształtuje się na poziomie 37 pkt proc., a saldo prognozy na poziomie 61 pkt proc. Na tym tle wrześniowe wyniki nie zachwycają.

Regres w budownictwie wykazało wrześniowe badanie koniunktury GUS. Ogólny klimat koniunktury został oceniony na minus 4 pkt wobec minus 1 pkt w sierpniu. Przez miesiąc pozytywne oceny zmalały o 1 pkt, do 15%, a negatywne wzrosły o 2 pkt, do 19%. Pozytywnie koniunkturę oceniają jedynie największe firmy.

Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w niniejszym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autorów w dniu publikacji.

Article source: http://www.finanse.egospodarka.pl/71460,Wiekszy-popyt-na-kredyty-hipoteczne,1,48,1.html

 Posted by at 00:51