sie 102011
 

Wysokie kursy CHF mogą kusić kredytobiorców, którzy liczą, że pożyczając teraz mogą zarobić, kiedy kurs franka spadnie. Jednak gros analiz z rynku finansowego wskazuje na to, że w najbliższych
miesiącach nie należy oczekiwać znaczącego osłabienia franka szwajcarskiego. Dlatego osoby planujące zaciągnięcie kredytu w CHF powinny poza tym wziąć pod uwagę, że w obecnej chwili pożyczki
hipoteczne w tej walucie można znaleźć w ofercie tylko nielicznych banków – ocenia np. Red Real Estate, międzynarodowa firma deweloperska.

Największą wadą kredytów walutowych są nieprzewidywalne kursy poszczególnych walut, a zaletą – cena. Stopy procentowe w strefie euro i w Szwajcarii są na znacznie niższym poziomie niż w naszym kraju.
To powoduje, że raty kredytów walutowych są wciąż niższe niż pożyczek w złotówkach. Pomimo tego, kredyty w CHF mają niewielki udział w rynku (ok. 7 proc.).

Analitycy podkreślają zarazem, że mimo rosnącego ostatnio kursu franka, na rynku niewiele działo się z ofertą kredytów w CHF. Marże i oprocentowanie pozostawały na stabilnym poziomie.

Zarazem zmalała liczba ofert kredytów w CHF. Monitorująca rynek firma Invigo (sama udostępnia kredyty hipoteczne przez Internet i telefon) stwierdza, że oferują je obecnie tylko następujące banki:
Bank BPH, Nordea, Multibank, mBank i Alior Bank. Powodem jest tzw. rekomendacja „S” nadzoru bankowego wprowadzająca wymóg, by zdolność kredytowa osoby zaciągającej kredyt walutowy pozwalała na spłatę
kredytu powiększonego o dodatkowy, 20-procentowy margines bezpieczeństwa. Oznacza to, że maksymalna kwota kredytu, którą kredytobiorca może uzyskać, będzie wyższa dla kredytu w krajowej walucie.

Z kolei zachętą dla osób, które zdecydują się na kredyt we frankach, mogą być zapisy uchwalonej właśnie przez Parlament tzw. ustawy antyspreadowej. Według niej banki nie będą mogły pobierać
dodatkowych opłat od klientów, którzy zdecydują się na samodzielny zakup waluty, na przykład w kantorze i spłacenie nią raty kredytu, co zwykle jest nieco tańsze niż spłata po kursie bankowym. Zmiany
mają objąć nowe kredyty oraz umowy kredytowe już zawarte, w części niespłaconej do dnia wejścia w życie ustawy. Ponadto w umowie kredytowej będzie musiała zostać zapisana wartość spreadu, po którym
bank będzie sprzedawać klientowi walutę.

Article source: http://finanse.wnp.pl/w-jakiej-walucie-zaciagac-kredyt,147681_1_0_0.html