wrz 222011
 

Pan Radosaw jest klientem Deutsche Banku PBC. Spaca tam kredyt hipoteczny w euro. Niedawno postanowi skorzysta z dobrodziejstw tzw. ustawy antyspreadowej. Przypomnijmy: politycy naprdce uchwalili pakiet ustaw, ktre pozwalaj omin niekorzystne bankowe przeliczniki kursowe. Do tej pory byo tak, e rat kredytu w walucie, np. we frankach, bank przelicza na zote po swoim kursie. Czsto znacznie wyszym ni kurs w kantorach.

Co prawda ju od pewnego czasu klienci bankw mogli spaci kredyt bezporednio w walucie, a wic kupi walut np. w kantorze i przynie gotwk do banku (tak moliwo daa rekomendacja S II). Ale eby to byo moliwe, najpierw trzeba byo podpisa z bankiem aneks do umowy kredytowej. A ten kosztowa – od kilkuset do nawet kilku tysicy zotych. To zniechcao wiele osb do zmiany systemu spaty.

Ustawa antyspreadowa, ktra wesza w ycie pod koniec sierpnia, zabronia bankom pobierania jakichkolwiek opat za zmian sposobu spaty. Banki nic nie mog wzi za aneks, a take musz udostpni klientom za darmo konto, z ktrego bd mogli kredyt spaci.

Klient walczy z bankiem

Pan Radosaw, skuszony brakiem opat, postanowi doczy do ok. 10 proc. posiadaczy kredytw walutowych, ktrzy ju wczeniej przeszli na spat bezporednio w walucie. I wtedy zaczy si schody.

– Mimo e Deutsche Bank na swojej stronie informuje, e umoliwia darmowe spacanie kredytu w walucie kredytu, to tak nie jest. W placwce we Wrocawiu odprawiono mnie z kwitkiem, bo jak stwierdzono, sam aneks do umowy kredytowej jest bezpatny, ale ju zaoenie konta walutowego wymaga uiszczenia comiesicznej opaty za to konto – ali si pan Radosaw.

W DB PBC pan Radosaw ma dbKonto (bank ju takich pakietw nie sprzedaje). Za ten rachunek paci 8 z miesicznie. Jak twierdzi, eby mg spaca kredyt w euro, musi otworzy w ramach pakietu dbKonto drugi rachunek walutowy, ktry kosztuje kolejne 8 z. – Zaproponowano mi zmian dbKonta na bezpatne dbOpen, ale tutaj zmiana kosztuje mnie jednorazowo 150 z, no i w dbOpen przelewy przychodzce w euro kosztuj 30 z – mwi pan Radosaw.

Czyby Deutsche Bank PBC rzeczywicie nie przestrzega ustawy? Poprosilimy bank o wyjanienie.

– Nasz doradca informowa klienta, e jeli nie chce przenosi si na inny pakiet, a chce skorzysta z przywilejw ustawy antyspreadowej, to oferujemy mu bezpatne aneksowanie umowy z opcj bezporedniej spaty na rachunek kredytu, co nie wie si dla klienta z adnymi opatami. Klient nie by zainteresowany tym rozwizaniem. Std przekazane klientowi informacje o innych pakietach i moliwociach zwizanych z rachunkami walutowymi – tumaczy Sabina Salamon, rzeczniczka Deutsche Banku PBC.

Wtpliwoci i niejasnoci

Historia pana Radosawa pokazuje, e ustawy antyspreadowej nie doprecyzowano, przynajmniej pod wzgldem informacyjnym.

– Cz kredytobiorcw odczytaa zapisy ustawy w sposb dosowny, oczekujc od bankw moliwoci korzystania ze spat walutowych bez koniecznoci podpisania stosownego aneksu czy te automatycznego zniesienia opat za konta walutowe, jeli byy one obcione jakimikolwiek opatami – wyjania Sabina Salamon.

– Tymczasem – tumaczy dalej – dostosowanie si do zapisw ustawy wymagao od bankw wprowadzenia w niezwykle krtkim czasie – 14 dni od jej wejcia w ycie – odpowiednich zmian zarwno po stronie oferty, jak i zmian systemowych. Przede wszystkim kady klient, ktry wczeniej nie zdecydowa si na opcj spat bezporednio w walucie, musi podpisa aneks do umowy, w ktrym okrelona zostanie moliwo takiej spaty. Nie ma moliwoci realizacji takich spat bez zmian w umowie, ktra wczeniej okrelaa przecie inne parametry spaty – mwi Salamon.

Ustawa antyspreadowa wzbudza due zainteresowanie rwnie wrd klientw Kredyt Banku. – Najczciej klienci syszeli o niej z doniesie medialnych i prosz nas o wyjanienie, jak technicznie skorzysta z moliwoci spaty kredytu bezporednio w walucie. Informujemy ich, e taka opcja wymaga w Kredyt Banku podpisania bezpatnego aneksu do umowy kredytu – mwi Agnieszka Nachya, dyrektor departamentu marketingu bankowoci hipotecznej Kredyt Banku.

Getin Noble Bank pokaza nam natomiast list najczciej zadawanych przez klientw pyta. Czy mona wpaca naprzemiennie walut i zote? Jeli nie uda si kupi franka, to czy mona spaci rat w zotych i po jakim kursie? Czy bdzie utworzony osobny rachunek do wpaty waluty? Czy mona wpaca w kadym oddziale walut – ustawa podobno to gwarantuje?Jak wnioskowa o aneks? Czy aneks wprowadza jeszcze jakie zmiany oprcz wpaty w walucie? Czy w oddziaach wydaj reszt, gdy klient wpaca franki?

W banku kadym inaczej

Pytania klientw Getin Banku s jak najbardziej uzasadnione. Przepisy s na tyle nieprecyzyjne, e daj due pole do interpretacji. W zasadzie w kadym banku praktyka ustawy antyspreadowej wygldaj troch inaczej.

Zacznijmy od aneksu, cho tutaj raczej nie ma wtpliwoci. W umowie kredytu hipotecznego zapisany jest numer rachunku, z ktrego pobierane s pienidze na poczet spaty kredytu. By zmieni numer rachunku, np. ze zotowego na walutowy, potrzebny jest wanie aneks.

Z informacji zebranych przez Open Finance wynika jednak, e do zmiany sposobu spaty aneks nie jest wymagany w BNP Paribas, a Nordea zamiast aneksu wymaga pisemnego porozumienia.

Okazuje si te, e nie od razu po podpisaniu aneksu mona spaca raty w walutach. Warunki spaty natychmiast zaczn obowizywa w BZ WBK, mBanku, MultiBanku, PKO BP i Pekao. Klienci innych bankw bd musieli chwil poczeka. Np. w Banku BPH warunki spaty zmieni si dopiero po 14 dniach od momentu podpisania aneksu, podobnie moe by w Millennium i Polbanku. Nawet tydzie mog czeka klienci Deutsche Banku PBC, DnB Nord i Nordei. Getin Noble Bank i Raiffeisen Bank zmieni zasady w cigu piciu dni.

Article source: http://wyborcza.biz/finanse/1,105684,10338789,Ustawa_antyspreadowa__Chetnych_niewielu.html