sty 032012
 


Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego wejdzie w życie 29 kwietnia 2012 r.Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego wejdzie w życie 29 kwietnia 2012 r.Bigger

Ubiegając się o kredyt hipoteczny, trzeba będzie przynieść do banku notarialną umowę rezerwacyjną, a nie jak do tej pory zwykłą pisemną

Kupujący mieszkania od dewelopera mają być lepiej chronieni. Ma im to gwarantować wchodząca w życie 29 kwietnia tego roku ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (DzU z 2011 r. nr 224, poz. 1342). Pełno w niej jednak absurdów, które mogą utrudnić życie kupującym i drogo ich kosztować. Fundacja na rzecz Kredytu Hipotecznego pracuje nad projektem nowelizacji tej ustawy i chce nią zainteresować posłów i rząd.

Zawsze u rejenta

Większość mieszkań nabywa się za kredyt. Bank, zanim go przyzna, żąda umowy przedwstępnej z deweloperem.

Ustawa deweloperska przewiduje, że wszelkie umowy zawierane między deweloperem a kupującym mieszkanie (dom jednorodzinny) muszą mieć formę aktu notarialnego, a roszczenie nabywcy z tego tytułu ma być wpisane do księgi wieczystej nieruchomości, na której będzie realizowana dana inwestycja.

– Oznacza to, że po wejściu w życie nowych przepisów osoba chcąca zaciągnąć kredyt będzie musiała zanieść do banku notarialną umowę przedwstępną, a swoje roszczenie z tytułu tej umowy wpisać do księgi wieczystej. To czysty absurd – uważa Jacek Bielecki, ekspert Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Banki często odmawiają przyznania kredytu – i co wtedy? Człowiek wyda niepotrzebnie pieniądze, a deweloper zostanie z mieszkaniem, na którym ciąży roszczenie. Tymczasem obecnie wystarczy zwykła umowa pisemna. Dopiero gdy dostanie się pozytywną decyzję kredytową, następuje zawarcie właściwej umowy przedwstępnej (w formie zwykłej lub notarialnej).

– Nowa ustawa nie reguluje formy umowy rezerwacyjnej potrzebnej kupującemu do zaciągnięcia kredytu – twierdzi Paweł Kuglarz z Fundacji na rzecz Kredytu Hipotecznego.

Według niego celem ustawodawcy było jednak zabezpieczenie środków finansowych nabywców mieszkania. Dlatego gdyby uznać, że umowa zawarta na potrzeby uzyskania kredytu nie miała charakteru umowy przedwstępnej deweloperskiej, zobowiązującej dewelopera do wybudowania mieszkania w zamian za wpłacone środki, a następnie do przeniesienia własności, to nie byłoby obowiązku zastosowania formy notarialnej. Warto jednak byłoby wyjaśniać te wątpliwości, a także  dotyczące przepisów przejściowych.

Kiedy rachunek

Wynika z nich, że dla przedsięwzięć deweloperskich, których sprzedaż została rozpoczęta przed wejściem w życie tej ustawy, nie trzeba będzie prowadzić rachunków powierniczych. Art. 3 pkt 10 definiuje jednocześnie rozpoczęcie sprzedaży jako podanie do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu oferowania lokali i dlatego wielu deweloperów uważa, że wystarczy zwykłe ogłoszenie o rozpoczęciu sprzedaży zamieszczone w gazecie przed 29 kwietnia, by ominąć obowiązek prowadzenia tych rachunków.

Zdaniem mec. Kuglarza jest to jednak interpretacja chybiona. Definicja ta zawiera także odniesienie do przedsięwzięcia deweloperskiego, a więc deweloper powinien wcześniej nabyć prawa do nieruchomości i uzyskać pozwolenia budowlane. Dopiero wtedy zwolniony byłby z obowiązku oferowania rachunku powierniczego.

Masz pytanie, wyślij e-mail do autorki r.krupa@rp.pl

Na czym polega ochrona kupującego

  • Nowa ustawa definiuje umowę deweloperską.
  • Umowa przedwstępna będzie zawierana zawsze w formie aktu notarialnego, a roszczenie nabywcy obowiązkowo wpisane do księgi wieczystej.
  • Nabywcy mieszkań uzyskają lepszą ochronę w razie upadłości dewelopera.
  • Kupujący mają wpłacać pieniądze nie na konto dewelopera, ale na jeden z rachunków powierniczych: zamknięty (wypłata środków po zakończeniu inwestycji) lub otwarty (pieniądze deweloper będzie otrzymywał na określonych etapach inwestycji). Dodatkowym zabezpieczeniem byłaby gwarancja bankowa albo ubezpieczeniowa. Będą też rachunki otwarte bez dodatkowych zabezpieczeń.

Zobacz serwisy:

Article source: http://www.rp.pl/artykul/232371,786087-Ustawa-deweloperska-moze-drogo-kosztowac-kupujacych-mieszkania.html

lis 182011
 

Myślę o zaciągnięciu kredytu na mieszkanie i zastanawiam się nad różnymi aspektami takiego posunięcia. W związku z tym interesuje mnie jakie są konsekwencje nie spłacania kredytu hipotecznego? Czy bank zabiera nieruchomość?
 

Zaciągając jakikolwiek kredyt, kredytobiorca zobowiązany jest do jego terminowej spłaty według harmonogramu przygotowanego przez bank. Każda nieterminowo opłacona rata powoduje negatywne dla klienta konsekwencje, począwszy od naliczania karnych odsetek, aż do wezwania do niezwłocznego dokonania całkowitej spłaty kredytu wraz ze wszystkimi kosztami wynikającymi z nierzetelnej obsługi kredytu.

W przypadku kredytów posiadających zabezpieczenie rzeczowe, np. kredytu samochodowego czy hipotecznego, bank ma możliwość przejęcia zabezpieczenia w celu zaspokojenia swoich roszczeń. W odniesieniu do długoterminowych kredytów mieszkaniowych, opiewających zwykle na stosunkowo wysokie sumy, banki poza hipoteką stosują także szereg dodatkowych zabezpieczeń. Wynika to z faktu, iż proces egzekucji należności z nieruchomości jest w Polsce stosunkowo długotrwały i skomplikowany. Dlatego banki wykorzystują inne, szybsze w realizacji instrumenty, takie jak weksel czy oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji. Pozwalają one na wszczęcie egzekucji z całego majątku klienta, zanim zakończone zostaną procedury umożliwiające zajęcie przez bank nieruchomości. Należy tu podkreślić, że samo przejęcie przez bank nieruchomości nie zawsze musi oznaczać zakończenie postępowania windykacyjnego. Nieruchomość musi zostać najpierw sprzedana, a środki w ten sposób uzyskane muszą wystarczyć na pokrycie całości zadłużenia. Nieruchomości zbywane są zwykle na zorganizowanych przez bank licytacjach, a ceny dokonywanych tam transakcji są często znacząco niższe od rynkowych. W skrajnych przypadkach może dojść do sytuacji, w której środki uzyskane ze sprzedaży zajętej przez bank nieruchomości nie wystarczą na pokrycie całości zadłużenia nierzetelnego kredytobiorcy i bank będzie dalej dochodził zaspokojenia swoich roszczeń z pozostałego majątku klienta.

Trzeba także wspomnieć, że nieterminowa spłata kredytu czy innego zobowiązania wobec banku będzie skutkowała przekazaniem stosownej wiadomości do Biura Informacji Kredytowej. O ile zgłoszenia o kilku- czy kilkunastodniowych opóźnieniach będą raczej nieszkodliwe, o tyle informacje o dłuższych opóźnieniach, czy przeniesieniu kredytu do windykacji mogą skutecznie utrudnić klientowi zaciągnięcie jakiegokolwiek innego kredytu w przyszłości.

Łukasz Kosiński
Credit House Polska Doradcy Kredytowi
Związek Firm Doradztwa Finansowego

Article source: http://www.we-dwoje.pl/nieterminowa;splata;kredytu;hipotecznego,artykul,25381.html

lis 072011
 

Barometr hipotecznyStabilna sytuacja dla kredytów złotowych

To był spokojny miesiąc dla posiadaczy kredytów hipotecznych w euro i złotych

Jacek Kasperczyk – analityk porównywarki finansowej Comperia.pl:

– Ostatnie tygodnie były stabilne, jeśli chodzi o kredyty hipoteczne zaciągane w złotym. Brak istotnych decyzji Narodowego Banku Polskiego w sprawie stóp procentowych oraz mało znaczące zmiany w ofertach banków spowodowały, że odczyt barometru hipotecznego nie różni się wiele od wartości odnotowanych w poprzednim miesiącu.

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda, jeśli spojrzymy na kredyty udzielane w dolarze amerykańskim. Październikowy odczyt barometru dotyczący tych właśnie zobowiązań jest o ponad 110 pkt niższy niż przed miesiącem. Wynika to przede wszystkim z częściowego ustabilizowania się sytuacji gospodarczej w Europie, a także stabilnego zachowania się kursu dolara amerykańskiego względem polskiego złotego.

Pozytywną wiadomością jest odczyt barometru dotyczący kredytów udzielanych w euro. W odniesieniu do poprzedniego miesiąca odnotowaliśmy jego spadek – z 497 do 468 pkt. Innymi słowy, oznacza to, że całkowity koszt kredytu zaciągniętego we wspólnej walucie w październiku br. jest o blisko 30 tys. zł niższy niż zobowiązania uruchomionego przed miesiącem.

Ze względu na niską podaż kredytów mieszkaniowych udzielanych we franku szwajcarskim analiza tych zobowiązań została czasowo zawieszona.

 

 

 

∑ wskaźnik obejmuje wszystkie elementy oferty kredytowej składające się na koszt dla klienta, a więc:

– prowizję,

– wszelkiego rodzaju ubezpieczenia (niskiego wkładu, na życie, inne wymagane przez bank),

– odsetki,

– spread (w przypadku kredytów walutowych),

– wycenę nieruchomości;

∑ dane barometru odnoszą się do kosztu kredytu w dniu jego publikacji; w przypadku kredytów walutowych wskaźnik uwzględnia miesięczną zmianę kursów walutowych oraz spread walutowy;

∑ barometr jest wyliczany zawsze dla kredytu tej samej wysokości (250 tys. zł) i dla tego samego okresu spłaty (30 lat);

∑ wskaźnik pokazuje średni koszt kredytu dla dziesięciu najtańszych ofert bankowych;

∑ wskaźnik przyjmuje wartości w punktach. Każdy 1 tys. zł kosztu to 1 punkt. Jeżeli na przykład całkowity koszt kredytu wynosi 300 tys. zł, to wysokość wskaźnika wyniesie 300 pkt.

barometr na podstawie wyliczeń Comperii.pl

Rekomenduj artykuł Oddano głosów:

Article source: http://www.rp.pl/artykul/705487,748203-Dobre-wiadomosci-dla-eurowiczow.html

lis 042011
 

Kredyty mieszkaniowe


Dobra wiadomość dla zadłużonych lub planujących wziąć kredyt w euro: o 25 pkt spadł poziom stóp procentowych w Eurolandzie

Europejski Bank Centralny (EBC) obniżył poziom stóp procentowych niespodziewanie. Niewykluczone są jednak kolejne spadki stóp. Analitycy przewidują, że do kolejnej obniżki kosztu pieniądza w Eurolandzie – także o 25 pkt – dojdzie już w przyszłym miesiącu.  To dobre wiadomości dla polskich kredytobiorców, którzy mają zobowiązania mieszkaniowe w euro lub dopiero planują zadłużyć się na mieszkanie w europejskiej  walucie.

– Dzisiejsza obniżka poziomu stóp procentowych i oczekiwania co do kolejnego ich grudniowego cięcia, są pozytywne dla naszych kredytobiorców hipotecznych. W ślad za stopami procentowymi powinna bowiem pójść w dół 3-miesięczna stawka wskaźnika Euribor, będąca podstawą do wyznaczania oprocentowania kredytów w euro – komentuje Marek Nienałtowski, główny analityk Domu Kredytowego Notus.

Euribor w ostatnim okresie pozostawał pod negatywnym wpływem zawirowań na rynkach finansowych, delikatnie rosnąc zarówno we wrześniu, jak i w październiku. Dziś – jeszcze przed decyzją EBC – jego wartość została ustalona na poziomie 1,58 proc.

Z najnowszych danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że na koniec sierpnia br. wartość udzielonych gospodarstwom domowym kredytów mieszkaniowych w europejskiej walucie wynosiła ponad 25 mld złotych, a jej udział w wartości wszystkich udzielonych kredytów mieszkaniowych wynosił 8,26 proc.

Z kolei według Związku Banków Polskich (raport AMRON-SARFiN), w II kw. br. udział wartości nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych w europejskiej walucie w wartości wszystkich nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych wynosił 14,1 proc. i był wyższy niż I kwartale, kiedy to wynosił 13,2 proc.

Żródło: DK Notus

Jak zmieniał się EURIBIOR

Rekomenduj artykuł Oddano głosów:

Article source: http://www.rp.pl/artykul/705487,746472-Tansze-kredyty-hipoteczne-w-euro.html

paź 192011
 

Kredyt Bank zdobywa czołówki ostatnich rankingów kredytów mieszkaniowych. Wysokie pozycje w zestawieniach o bardzo szerokim zakresie tematycznym: od najlepszych kredytów w EUR przez ofertę w PLN, kredyty z dopłatami w programie „Rodzina na swoim” do kredytów na budowę domu – świadczą o tym, że Kredyt Bank posiada obecnie nie tylko jedną z najlepszych, ale również jedną z najbardziej kompleksowych ofert hipotecznych na rynku.

PRZYJAZNY KREDYT HIPOTECZNY W KREDYT BANKU dostępny jest w PLN i w EUR. W obu walutach Bank nie wymaga wkładu własnego, tj. umożliwia finansowanie nieruchomości w 100%, bez konieczności angażowania własnych oszczędności. Do końca roku kredyt udzielany jest bez prowizji i z obniżoną marżą –  przy kredycie w kwocie od 250 tys. PLN, z co najmniej 30%-owym wkładem własnym i pod warunkiem korzystania z dodatkowych produktów Kredyt Banku marża wyniesie tylko 1% w przypadku kredytu w PLN i 1,7% w przypadku kredytu w EUR.

Poza korzystnym oprocentowaniem możliwość uzyskania niskich rat daje długi maksymalny okres kredytowania – do 40 lat.

– Obecne parametry naszego kredytu mieszkaniowego odpowiadają na potrzeby bardzo szerokiego grona osób zainteresowanych kupnem mieszkania lub domu. Od połowy września otrzymaliśmy kilka tysięcy zgłoszeń internetowych z prośbą o kontakt z doradcą kredytowym w sprawie kredytu hipotecznego. Dynamika złożonych wniosków jest również wysoka – w pierwszych 2 tygodniach października wyniosła ponad 100% w porównaniu do analogicznego okresu we wrześniu. Poza Klientami docenia nas rynek – w zestawieniach przygotowywanych przez niezależnych ekspertów oferta Kredyt Banku zajmuje aktualnie najwyższe pozycje – mówi Agnieszka Nachyła, Dyrektor Departamentu Marketingu Bankowości Hipotecznej Kredyt Banku.

Tylko w trakcie ostatniego miesiąca kredyt mieszkaniowy Kredyt Banku kilkukrotnie znalazł się w czołówkach rankingów. Ostatnie wyróżnienie dla kredytu mieszkaniowego Kredyt Banku to 1 miejsce w rankingu kredytów z rządowymi dopłatami „Rodzina na swoim” na stronach internetowych kalkulatorkredytowy.biz.pl http://kalkulatorkredytowy.biz.pl/kredyty-rodzina-na-swoim-pazdziernik-2011/[1]. Także w październiku Kredyt Bank jako jedyny bank znalazł się w TOP5 każdej z czterech kategorii rankingu Money.pl na najlepszy kredyt hipoteczny w złotych i w euro w ofercie standardowej i z pakietem produktów dodatkowych. W rankingu oceniano aż 74 oferty kredytów hipotecznych dostępne w 25 bankach, a oferty badane były bardzo szczegółowo[2].

We wrześniowych edycjach rankingów bank zdobył wysokie, 3 miejsce w zestawieniu Bankiera[3] w kategorii kredytów złotowych na zakup działki i budowę średniej wielkości domu jednorodzinnego o powierzchni 120 m. kw. oraz 5 pozycję w rankingu kredytów w euro, przygotowanym przez internetowego pośrednika hipotecznego Invigo.pl[4].

Różnorodność kryteriów ocenianych w tych rankingach świadczy o tym, że Kredyt Bank ma dobrą ofertę dla niemal każdej osoby zainteresowanej kredytem mieszkaniowym – jesteśmy w czołówce zarówno, jeśli chodzi o kredyty w EUR, jak i w PLN – w tym także w wariancie „Rodzina na swoim”, w ofercie standardowej, jak i z cross-sell, czyli z pakietem dodatkowych produktów oraz w przypadku różnych celów kredytowania – od nabycia mieszkania po zakup działki i budowę domu systemem gospodarczym. Eksperci podkreślają także naszą elastyczność w podchodzeniu do indywidualnych sytuacji klientów, w tym także mniej popularnych źródeł dochodu, jak np. umowy o dzieło, czy zlecenie. W połączeniu z całkowicie bezpłatnym procesem ubiegania się o kredyt, krótkim czasem uzyskania decyzji kredytowej (tylko ok. 5 dni roboczych) oraz małą liczbą wymaganych dokumentów i formalności, parametry te z pewnością zachęcą klientów do sprawdzenia naszej oferty – dodaje Agnieszka Nachyła.

Osoby zainteresowane kredytem mieszkaniowym Kredyt Banku mogą umówić się na spotkanie z doradcą Banku:

– poprzez formularz kontaktowy dostępny w Internecie:  https://www.kredytbank.pl/static/formularz/kredyt-hipoteczny.html

– poprzez opcję „Kontakt” na stronie http://www.kredytbank.pl/ (w wiadomości należy wybrać temat „Produkty hipoteczne”)

– telefonicznie: 801 360 360 z tel. stacjonarnych, 815 317 200 z tel. komórkowych (opłata wg taryfy operatora).

W okresie trwania kampanii promocyjnej kredytów mieszkaniowych w Kredyt Banku pytania związane z ofertą kredytów hipotecznych można też kierować korzystając z aplikacji EKSPERT HIPOTECZNY na fan page’u Kredyt Banku na Facebooku pod adresem http://www.facebook.com/KredytBank.


[1] Ranking z 13.10.2011 wg kryterium marży, oprocentowania, raty z i bez dopłat

[2] Ranking z 04.10.2011 wg kryterium  najniższej raty oraz 9 czynników dodatkowych w przypadku kredytów w PLN i 11 czynników dodatkowych dla kredytu w EUR

[3] Ranking z 26.09.2011 wg kryterium łącznego kosztu kredytu

[4] Ranking z 26.09.2011 wg kryterium najniższej raty kredytu

Article source: http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,55402,10495806,Promocyjny_kredyt_mieszkaniowy_w_Kredyt_Banku___jedna.html