wrz 162011
 

W przypadku etatowców bankowcom wystarczy zazwyczaj zeznanie podatkowe za ostatni rok. Od osób prowadzących działalność gospodarczą mogą być wymagane PIT-y za dwa ostatnie lub nawet trzy lata.

Z ankiety przeprowadzonej przez Tax Care wynika, że zeznania rocznego za poprzednie dwa lata będą wymagały od przedsiębiorców m.in. Nordea Bank, Eurobank, Polbank i Bank BPH. W Pekao Banku Hipotecznym i BZ WBK liczba składanych z wnioskiem kredytowym PIT-ów uzależniona jest od kwoty zaciąganej pożyczki. Pierwszy z wymienionych banków zadowoli się PIT-em tylko za ubiegły rok w przypadku kredytów do miliona złotych. Jeśli nieruchomość jest droższa, bank będzie wymagał zeznań rocznych za ostatnie trzy lata. W Getin Banku liczba PIT-ów zależy od formy prawnej przedsiębiorstwa. Od spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, jawnych, komandytowych i partnerskich bank wymaga PIT-u za trzy poprzednie lata, natomiast w przypadku spółek cywilnych i jednoosobowych działalności wystarczy zeznanie podatkowe za ostatni rok.

Spośród 19 banków, które odpowiedziały na ankietę Tax Care, najbardziej liberalne podejście deklaruje Bank Millennium, któremu w przypadku wniosków składanych po 30 kwietnia danego roku wystarczą dokumenty potwierdzające dochód za rozliczone miesiące bieżącego roku. W przeciwnym wypadku bank wymaga także PIT-u za ostatni rok. Zeznaniem podatkowym tylko za ostatni rok zadowolą się także: ING Bank Śląski, BNP Paribas Bank, bank Pocztowy, BGŻ, Alior Bank, Kredyt Bank, DnB Nord i PKO BP. Złożenia PIT- za ostatni rok standardowo wymagają także mBank i Multibank, ale obydwie instytucje zastrzegają, że mogą „poprosić o dodatkowe dokumenty”.

A co w sytuacji, gdy w złożonych w banku PIT-ach zamiast dochodu, ze względu na wysokie koszty uzyskania przychodów, pojawi się strata? Jeśli firma wykazywała stratę w kolejnych dwóch latach, o kredycie na dom można w zasadzie zapomnieć. Nieco większe szanse mają ci przedsiębiorcy, którzy wykazali stratę tylko w ostatnim roku (przy założeniu, że w bieżącym roku firma może się już pochwalić dochodem). Większość przepytywanych banków deklaruje bowiem, że w takiej sytuacji w dalszym ciągu istnieje możliwość zaciągnięcia hipoteki. W praktyce nie wygląda to jednak tak różowo. Jeśli strata wynika ze złej kondycji firmy, kredyt staje pod bardzo dużym znakiem zapytania. Ale jeśli strata wynika na przykład z jednorazowej amortyzacji środka trwałego w firmie, szansa na kredyt jest spora. Pod warunkiem jednak, że bank będzie zainteresowany wyjaśnieniami przedsiębiorcy – w niektórych bankach wniosek kredytowy ze stratą w PIT może bowiem zostać odrzucony już na wstępie.

Agata Szymborska-Sutton

Article source: http://www.finanse.egospodarka.pl/70930,Strata-w-PIT-utrudni-zaciagniecie-kredytu,1,48,1.html