gru 022011
 

Nawet przy braku takich problemów może się pojawić zagrożenie w postaci wypowiedzenia kredytu, jeżeli negatywnie wypadnie weryfikacja aktualnej zdolności kredytowej.

Wystarczą dwie raty

Umowa kredytu zwykle stanowi, w jakim przypadku bank uprawniony jest do wypowiedzenia kredytu. Zazwyczaj postanowienia te nie są korzystniejsze niż rozwiązania ustawowe gwarantujące kredytobiorcom minimum ochrony w tym względzie. Jest tak zwłaszcza w przypadku zobowiązań podlegających ustawie o kredycie konsumenckim, czyli większości kredytów i pożyczek „niegospodarczych” do 80 tys. zł. Wówczas do wypowiedzenia takiej umowy spełnione muszą być trzy następujące przesłanki:

  • konsument nie zapłacił w terminach określonych w umowie pełnych rat kredytu za co najmniej dwa okresy płatności, czyli najczęściej dwóch rat,
  • kredytodawca wezwał konsumenta, w trybie określonym w umowie kredytowej, do zapłaty zaległych rat lub ich części w terminie nie krótszym niż 7 dni od otrzymania wezwania pod rygorem wypowiedzenia umowy,
  • pomimo upływu terminu wskazanego w wezwaniu konsument nie uregulował zaległości.
  • Co istotne, termin wypowiedzenia umowy kredytu konsumenckiego nie może być krótszy niż 30 dni. Informacja o skutkach uchybienia postanowieniom dotyczącym zasad i terminu spłaty kredytu powinna się zawsze znajdować w umowie.

W pozostałych przypadkach podlegających Prawu bankowemu (np. przy kredytach inwestycyjnych) poziom ochrony kredytobiorcy jest już niższy. Sprowadza się w gruncie rzeczy do minimalnego okresu wypowiedzenia kredytu, który wynosić powinien 30 dni, a w razie zagrożenia upadłością kredytobiorcy – 7 dni.

Umowa może te terminy modyfikować, lecz tylko z korzyścią dla kredytobiorcy. Co do szczegółów, to przepisy odsyłają w tym wypadku do umów kredytowych, które najczęściej przewidują, że do wypowiedzenia może dojść, jeżeli druga strona pozostaje w zwłoce z zapłatą dwóch rat.

  • 30 dni – tyle wynosi termin wypowiedzenia umowy kredytu

Utrata zdolności kredytowej – Czytaj na drugiej stronie

Article source: http://biznes.onet.pl/przyczyny-i-skutki-wypowiedzenia-kredytu-przez-ban,40481,4938774,1,prasa-detal

 Posted by at 20:58  Tagged with: