paź 292011
 

2011-10-28 16:40
Źródło:
BankierPress

Raiffeisen Bank Polska zmodyfikował ofertę produktów hipotecznych wprowadzając kredyty i pożyczki indeksowane do waluty obcej. To produkty przeznaczone przede wszystkim dla klientów, którzy zamierzają budować dom lub kupić mieszkanie na rynku pierwotnym.

Kredyt indeksowany walutą to kredyt, w którym kredytobiorca dokładnie wie, jaką kwotę w złotych otrzyma przy uruchomieniu kredytu. W umowie kredytowej kwota zobowiązania klienta wyrażona jest w złotych. Oznacza to, że dopiero w momencie wypłaty kredytu kwota jest przeliczana po aktualnym kursie na daną walutę (walutę indeksacji), od której potem liczona jest kwota rat. Klient wnioskujący o 200 tys. zł otrzyma taką kwotę jednorazowo lub w transzach, niezależnie od bieżącego kursu waluty.Alternatywnym dla indeksacji, a często mniej dogodnym dla klienta rozwiązaniem, jest denominowanie kredytów i pożyczek w walucie obcej. Powoduje ono, że w trakcie uruchomienia kredytu, kwota podawana w euro jest przeliczana na złote po aktualnym kursie w dniu wypłaty. W tym przypadku wnioskodawca nie ma pewności, jaka ostatecznie kwota kredytu liczona w złotych zostanie mu wypłacona.

„Na kredyt indeksowany powinny decydować się zwłaszcza te osoby, które zamierzają budować dom lub kupić mieszkanie na rynku pierwotnym. W tym przypadku zwykle kredyt wypłacany jest w transzach, przez kilka lub nawet kilkanaście miesięcy, wraz z postępami prac na budowie, a w tym czasie może dojść do znacznych zmian kursu złotego do obcej waluty” – podkreśla Michał Glinka, dyrektor ds. rozwoju produktów bankowości detalicznej w Raiffeisen Bank Polska.

Obecnie Raiffeisen Bank Polska udziela walutowych kredytów i pożyczek hipotecznych w euro, a jedynie klienci bankowości prywatnej mogą dodatkowo korzystać z finansowania w dolarach. Bank oczywiście oferuje produkty hipoteczne w złotych.

/ Raiffeisen Bank Polska


Warranty na GPW

– sposób na zyski

przy kontrolowanym ryzyku.

Sprawdź!Dodaj komentarz

Komentarze do artykułu

Article source: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Produkty-hipoteczne-indeksowane-do-waluty-obcej-w-Raiffeisen-Banku-2429478.html