Wymagane dokumenty do kredytu

 

Przy zawieraniu umowy kredytobiorca musi bankom okazać pewne dokumenty. Są to zazwyczaj:

* dowód osobisty oraz ewentualnie drugi dokument ze zdjęciem, np. paszport, prawo jazdy;

* zaświadczenie o zarobkach zarówno osoby starającej się o kredyt jak i poręczycieli (jeśli są potrzebni) lub oświadczenie kredytobiorcy w tej sprawie;

* emeryci i renciści muszą mieć aktualną decyzję ZUS o przyznaniu emerytury lub renty wraz z kilkoma ostatnimi odcinkami emerytury lub renty renty;

* rolnicy muszą przedstawiać zaświadczenie z urzędu gminy o rocznej przychodowości gospodarstwa rolnego lub udokumentowane dochody ze sprzedaży płodów rolnych. a także inne dokumenty świadczące, że nie zalegają z podatkami lub składką na ubezpieczenie KRUS;

* książeczka wojskowa w przypadku mężczyzn, którzy nie ukończyli 28 lat. Jeśli kredyt dotyczy zakupu samochodu używanego niektórzy kredytodawcy żądają dodatkowo:

– odpisu z Centralnego Rejestru Zastawów o braku wpisu zastawu;

– umowa kupna-sprzedaży;

– dowodu rejestracyjnego lub kopii tego dokumentu (potwierdzonej notarialnie);

– zaświadczenia z Centralnej Bazy Pojazdów Poszukiwanych, że samochód nie był skradziony.

 Posted by at 17:49

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>