Umowę czytaj ze zrozumieniem

 

Czytajmy umowy ze zrozumieniem, gdyż są w nich z pewnością zawarte paragrafy, na które należy zwrócić szczególna uwagę. Zwykle kredyty hipoteczne opiewają na bardzo wysokie kwoty, dlatego, czytając umowę kredytową, nie śpieszmy się.

Umawiając się na podpisanie umowy o kredyt hipoteczny, zarezerwujmy sobie na to nawet do 1,5 godziny. Zapytajmy też, czy umowę można otrzymać wcześniej, by móc spokojnie zapoznać się z jej zapisami. Ważne jest, aby dokładnie ją przeczytać. W razie wątpliwości, należy pytać o wszelkie niejasne dla nas kwestie. Każdy paragraf umowy powinien być zrozumiały.

W pierwszej kolejności sprawdźmy poprawność danych osobowych, a następnie – czy kwota wpisana w umowie jest kwotą, o którą wnioskowaliśmy. Jeden z paragrafów powinien zawierać warunki niezbędne do spełnienia przed uruchomieniem kredytu. Przeanalizujmy, jak ich dopełnić. Zapytajmy, co po kolei, krok po kroku mamy zrobić, aby bank uruchomił nam kredyt.

Sprawdźmy koszty kredytu – powinny one odpowiadać tym, o których byliśmy informowani przed podpisaniem umowy i nie ulec zmianie w dniu jej podpisywania.

Zwróćmy uwagę na wysokość oprocentowania i na to, od czego zależy jego zmiana. Paragraf mówiący o zabezpieczeniu przeczytajmy uważnie. Zastanówmy się, czy wiemy o wszystkich zabezpieczeniach i czy będziemy umieli je ustanowić?

Ważną dla kredytobiorcy kwestią jest możliwość wcześniejszej spłaty kredytu. Jeśli bank przewiduje taką możliwość, to dotyczący tego zapis powinien znaleźć się w umowie – tak samo jak zapis mówiący o możliwościach zmiany waluty i podwyższenia kredytu.

Niezwykle ważne dla osób zaciągających kredyt są paragrafy umowy dotyczące ich obowiązków. Określają one, jak prawidłowo wywiązywać się z umowy o kredyt, w jakich terminach regulować zobowiązania. Wczytajmy się w nie uważnie, tym bardziej, że informują, jakie sankcje grożą kredytobiorcy za niespełnienie warunków umowy, czyli mówią, co nastąpi, gdy zaniechamy spłaty kredytu, jakie odsetki karne zostaną naliczone za przeterminowanie zadłużenia itd. Wszelkie wspomniane kwestie powinna regulować umowa o kredyt.

Żródło : www.muratordom.pl

 Posted by at 17:58

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>