Spłata kredytu przed czasem

 

Większość banków zezwala na spłatę kredytu hipotecznego przed umówionym terminem – zarówno w stosunku do części, jak i całości kwoty zadłużenia.

Jeżeli sytuacja finansowa kredytobiorcy poprawi się, istnieje możliwość wpłacania wyższych rat, niż przewiduje umowa. Dzięki temu skracamy czas spłaty kredytu.

W wielu bankach konieczne jest jednak złożenie w tej sprawie wniosku i podpisanie aneksu do umowy. Kredytobiorca, który decyduje się na wcześniejszą częściową spłatę kredytu, może się jednocześnie ubiegać o zmianę systemu spłat, wydłużenie bądź skrócenie okresu kredytowania.

Wcześniejsza spłata ma sens finansowy w początkowym okresie spłaty, w końcowym – gdy rata zawiera głównie kapitał, a niewiele odsetek – nie ma już praktycznie znaczenia dla kosztu kredytu. Możliwość nadpłacania rat może mieć duże znaczenie, jeśli spłacamy kredyt walutowy, a kurs waluty jest akurat niski. W takim momencie można znacznie obniżyć swoje zadłużenie, pod warunkiem że bank nie ustalił w umowie, że nadpłaty można dokonać tylko w określonym dniu (na przykład w terminie wpłaty kolejnej raty albo zmiany oprocentowania). Możemy się też spotkać z wymogiem, żeby nadpłata stanowiła wielokrotność miesięcznej raty albo była nie niższa od określonej kwoty. Dla klienta oczywiście najlepszym rozwiązaniem byłaby możliwość nadpłacania kredytu w dowolny sposób, bez konieczności informowania banku oraz podpisywania aneksów do umowy.

Zdarza się. że za wcześniejszą spłatę całego kredytu trzeba zapłacić prowizję, która zrekompensuje bankowi „anulowane” odsetki. Prowizja wynosi od 1 do nawet 3% spłacanej przed czasem kwoty. W niektórych bankach płaci się ją tylko w ciągu pierwszych (na przykład trzech) lat kredytowania. Coraz więcej banków rezygnuje jednak z tej opłaty. Za wcześniejszą spłatę częściową (czyli nadpłacanie rat) pobiera się na ogół nie prowizję, ale stałą opłatę za sporządzenie aneksu do umowy zawierającego nowy plan spłat. Wynosi ona od 30 do 200 zł. Czasami ta operacja jest bezpłatna, ale i tak trzeba się udać do banku, żeby złożyć odpowiedni wniosek.

Żródło : www.muratordom.pl

 Posted by at 18:09

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>