wrz 092011
 

Ponowne przeliczenie emerytury dla aktywnych zawodowo seniorów

09.09.2011 12:59 piątek

Bronisław Komorowski na początku sierpnia podpisał nowelizację ustawy o emeryturach i rentach. Zmiana ta stanowi uzupełnienie zapisu o zakazie łączenia emerytury z pracą, wprowadzonego do tej ustawy już w grudniu ubiegłego roku. Szacuje się, że na zainicjowanej przez prezydenta nowelizacji skorzysta około 50 tysięcy aktywnych zawodowo emerytów.

Według obowiązującej od początku roku ustawy, emeryci pracujący na etatach mają czas do końca września na dokonanie wyboru między kontynuowaniem pracy a pobieraniem świadczeń. Podpisana przez prezydenta zmiana ustawy przynosi korzyści w sposobie naliczania wysokości przyszłej emerytury. Dotyczy to tych pracujących emerytów, którzy zdecydowali się na zawieszenie świadczeń.
 
Korzyści wynikające z nowelizacji są związane z naliczaniem tak zwanej kwoty bazowej, która jest ustalana co rok przez GUS i która decyduje o wysokości emerytury. Zakłada się, że z roku na rok kwota ta wzrasta, a więc im później senior przejdzie na emeryturę, tym wyższe świadczenie będzie pobierał. Biorąc pod uwagę ten aspekt, zawieszenie wypłaty świadczeń i pozostanie na stanowisku może okazać się lepszym rozwiązaniem.

Wysokość kwoty bazowej w poszczególnych latach:
 

Możliwość ponownego przeliczenia emerytur nie zmienia jednak faktu, iż ustawa jest niekorzystna dla emerytów, którzy chcieliby pozostać aktywni zawodowo. Ustawa, która jest wynikiem poszukiwania oszczędności w budżecie, stawia seniorów przed wyborem: praca albo emerytura.

W większości przypadków seniorzy decydują się na dalszą pracę po osiągnięciu wieku emerytalnego w celu dorobienia do niskiej emerytury. Ustawa odbiera im taką możliwość. Nie podejmując żadnych działań w kwestii niskich świadczeń emerytalnych, rząd odbiera seniorom możliwość uzyskania dodatkowych dochodów.

Wskutek takiego ograniczenia aktywności zawodowej emerytów, a co za tym idzie zmniejszenia ich dochodów, na popularności może zyskać oferta dodatkowego dochodu w postaci renty dożywotniej wypłacanej w zamian za przeniesienie na fundusz hipoteczny własności nieruchomości.

Konkurencyjnym rozwiązaniem finansowym dla renty dożywotniej jest odwrócony kredyt hipoteczny. Aktualnie w parlamencie trwają prace nad projektem ustawy, która określałaby zasady, na których podstawie banki wypłacałyby świadczenie. Projekt, opublikowany w kwietniu przez Ministerstwo Finansów, pomijał ważne kwestie i zawierał nieprecyzyjne sformułowania, które w przypadku ich realizacji mogłyby narazić seniorów na ryzyko finansowe. Z uwagi na konieczność dopracowania projektu, o przyszłości tej ustawy będzie decydował już Sejm nowej kadencji.


„Oferta renty dożywotniej, produktu już dziś dostępnego dla seniorów, ze względu na metodę  wyliczania świadczenia, opartą na pełnej wartości nieruchomości, jest korzystniejsza od odwróconego kredytu hipotecznego. Podstawą wyliczenia  świadczenia w przypadku  kredytu z założenia będzie tylko część wartości nieruchomości, co w konsekwencji musi  prowadzić do niższej stawki świadczenia” – komentuje Maria Schicht, prezes Funduszu Hipotecznego Familia oferującego rentę dożywotnią.  

Kolejna istotna różnica między rentą dożywotnia a odwróconym kredytem oferowanym przez banki to czas otrzymywania świadczenia przez seniora. Jak z samej nazwy wynika, renta jest świadczeniem dożywotnim, natomiast w przypadku kredytu istnieje ograniczenie czasowe np. 10 lat.

Hipoteka odwrócona jest rozwiązaniem, które może pomóc utrzymać się na emeryturze mimo niesprzyjających warunków finansowo-prawnych. Dzięki niemu seniorzy, którzy osiągnęli wiek emerytalny, nie muszą decydować się na pozostanie na stanowisku pracy a tym samym zrzekać się swej emerytury.

Fundusz Hipoteczny Familia S.A.

kk
„);
document.write(unescape(„%3Cscript id='” + idScript + „’ type=’text/javascript’%3E%3C/script%3E”));
setTimeout(„var di = document.getElementById('” + idScript + „’);di.src = '” + src + „’;”, 250);

Article source: http://inwestycje.pl/emerytury/ponowne_przeliczenie_emerytury_dla_aktywnych_zawodowo_seniorow;139356;0.html