wrz 062011
 

– Ustawodawca poszerzył katalog sytuacji, w których kredytobiorca traci prawo do otrzymywania dopłat. Do tej pory wstrzymywano dopłaty jedynie w przypadku, kiedy kredytobiorca nie spłacał zaciągniętego kredytu hipotecznego. Zgodnie z prawem w chwili postawienia kredytu w stan natychmiastowej wymagalności dodatkowo kredytobiorca był zobowiązany do zwrotu otrzymanych dopłat. Obecnie dodano dwie nowe sytuacje, które skutkują wstrzymaniem rządowego wsparcia – wyjaśnia Michał Krajkowski, analityk – Dom Kredytowy Notus. – Główny dysponent środków pomocowych, czyli Bank Gospodarstwa Krajowego, zaprzestaje udzielania dopłat w przypadku nabycia przez kredytobiorcę innej nieruchomości mieszkaniowej lub w momencie zmiany sposobu użytkowania kredytowanej nieruchomości na cel inny niż zaspokojenie własnej potrzeby mieszkaniowej.

Ostatnie dni na kredyt z programu „Rodzina na swoim”

W praktyce oznacza to, że w trakcie otrzymywania dopłat nie można kupić czy otrzymać w darowiźnie innej nieruchomości. Wyjątek stanowi tylko nabycie prawa do nieruchomości w drodze spadku. Dopłaty zostaną wstrzymane także, gdy objęte programem mieszkanie zostanie wynajęte.

– W sytuacji, gdy kredytobiorca nabędzie prawo do innej nieruchomości lub zmieni sposób użytkowania kredytowanego domu lub mieszkania, zobowiązany jest poinformować o tym bank w ciągu 14 dni. Jeśli tego nie dopełni, wówczas bank wypowiada umowę kredytową i stawia wierzytelność w stan natychmiastowej wymagalności. Wówczas kredytobiorca zobowiązany jest do zwrotu pozostałej kwoty kapitału, ale także do wypłaconych do tej pory dopłat. Oznacza to, że jeżeli kredytobiorca skorzystał z kredytu np. 2 lata temu, a teraz zakupi inną nieruchomość, wówczas utraci prawo do otrzymywania dalszych dopłat. Będzie zobowiązany także do zwrotu wypłaconych dopłat – tłumaczy Krajkowski.

Codziennie rano najważniejsze informacje z „Dziennika Bałtyckiego” prosto na Twoją skrzynkę e-mail. Zapisz się do newslettera!

Article source: http://www.dziennikbaltycki.pl/biznesnapomorzu/446821,pomorze-stary-kredyt-tez-moze-stracic-doplaty,id,t.html