paź 102011
 

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” przyznała PKO Bankowi Polskiemu tytuł Złotego Mecenasa.

Jest to wyraz uznania dla prowadzonej przez Bank działalności charytatywnej i edukacyjnej. Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, popularyzując nauczanie Jana Pawła II, finansuje stypendia naukowe dla ubogiej, zdolnej młodzieży ze wsi i mniejszych miasteczek, zwłaszcza z terenów zaniedbanych gospodarczo i ekonomicznie. PKO Bank Polski od początku powstania fundacji wspiera ją finansowo.

Działalność na rzecz rozwoju edukacji w Polsce wynika z misji naszego Banku. Chętnie angażujemy się w przedsięwzięcia mające na celu pomoc młodym ludziom, którym warunki materialne uniemożliwiają dalszą naukę – mówi Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Podczas uroczystej gali Nagród TOTUS, która odbyła się w Zamku Królewskim w Warszawie, Prezes Banku odebrał statuetkę „Złotego Mecenasa Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia” z rąk kardynała Kazimierza Nycza.

Będąc firmą  społecznie odpowiedzialną  PKO Bank Polski angażuje się m.in. w działania związane z doraźną pomocą przy ratowaniu ludzkiego zdrowia i życia (Bankowa Akcja Honorowego Krwiodawstwa) oraz przedsięwzięcia edukacyjne. Oprócz Szkolnych Kas Oszczędności prowadzi autorski program edukacyjny wprowadzający najmłodszych w świat finansów, bankowości i przedsiębiorczości. Przyznaje nagrody zwycięzcom olimpiad z wiedzy o Polsce i świecie. Finansuje konferencje i sympozja naukowe oraz  wielkie ogólnopolskie kampanie, jak „Cała Polska czyta dzieciom”.  Wspiera Stowarzyszenie Siemacha, które w różnych miejscach w Polsce prowadzi placówki opiekuńczo-wychowawcze. Młodzi ludzie w trudnej sytuacji znajdują w nich pomoc i opiekę. Na początku października Donald Tusk,  Premier RP, wręczył Fundacji PKO Banku Polskiego symboliczną „kostkę z podwórka”, którą Siemacha przyznaje osobom i instytucjom od lat wspierającym stowarzyszenie.

PKO Bank Polski przekazuje rocznie na cele charytatywne około 4,5 mln złotych. Pozwala to realizować ponad tysiąc projektów prospołecznych z zakresu: edukacji, sportu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz tzw. sponsoringu społecznego.

Za podejmowane działania PKO Bank Polski również w tym roku otrzymał tytuł „Dobroczyńcy Roku” przyznawany przez Akademię  Rozwoju Filantropii.

***

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Zgodnie z wyliczeniami firmy Intelace Research, z aktywami na poziomie 42,232 mld euro według stanu na koniec 2010 roku, jest też największym bankiem w Europie Środkowo-Wschodniej. Skonsolidowany zysk netto PKO Banku Polskiego za 1. półrocze 2011 roku wyniósł 1,838 mld zł. Z ponad 25-procentowym udziałem w rynku Bank zajmuje także czołowe miejsce w sprzedaży złotowych kredytów hipotecznych, oferując oprócz tradycyjnych kredytów hipotecznych również preferencyjne kredyty mieszkaniowe z dopłatą państwa. PKO Bank Polski jest regularnie nagradzany w prestiżowych rankingach. Oferta kredytu hipotecznego, pod względem dostosowania do nietypowych oczekiwań klientów, została uznana za najlepszą na rynku przez portal finansowy Comperia.pl. Bank został również doceniony za elastyczność oferty tych kredytów, które mogą być udzielane na sfinansowanie różnych celów oraz w kategorii najlepszego banku oszczędnościowo-inwestycyjnego. Aż pięć produktów PKO Banku Polskiego: kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy, konto, lokata i karta kredytowa, zostało nagrodzonych przez miesięcznik Reader’s Digest certyfikatami „Produkt Roku 2010” jako najczęściej i najchętniej wybierane przez klientów. Bank jest też m.in. laureatem „Złotego Bankiera” za najlepszy na rynku kredyt gotówkowy i kredyt dla firm, zwycięzcą konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”, posiadaczem certyfikatu „Firma Przyjazna Klientowi” oraz najlepszym bankiem komercyjnym według Warsaw Business Journal. Innowacyjne rozwiązania bankowości korporacyjnej PKO Banku Polskiego zostały nagrodzone w konkursie Europrodukt. Bank otrzymał w ostatniej edycji tego konkursu trzy statuetki w kategorii produkt – za rachunek płacowy i skonsolidowany oraz rachunek escrow. Nowoczesne rozwiązania technologiczne wdrażane przez Bank zostały z kolei docenione przez Gazetę Bankową, która przyznała mu tytuł „Bankowego Lidera Informatyki Instytucji Finansowych 2010”. Według analiz firmy badawczej MillwardBrown SMG/KRC PKO Bank Polski cieszy się najwyższym zaufaniem spośród badanych instytucji finansowych działających w Polsce – 3/4 ankietowanych ufa jego stabilności finansowej. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju, o czym świadczy pozycja lidera rankingu „Top Marka” według magazynu Press. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym. Specjaliści z magazynu The Banker wycenili jej wartość na półtora miliarda dolarów, a w rankingu Rzeczpospolitej „Polskie Marki 2010” jej wartość została określona na 3,6 mld zł.

Article source: http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,55402,10442253,PKO_Bank_Polski___Zlotym_Mecenasem.html