wrz 242011
 

O umiędzynarodowieniu polskiego rynku kapitałowego, przyszłości NewConnect oraz nowych rodzajach aktywów rozmawiali uczestnicy dziewiątej edycji Forum Zarządzania Aktywami w Warszawie. W debacie udział wzięli przedstawiciele Grupy PKO Banku Polskiego.

Internacjonalizacja warszawskiego parkietu oraz związane z tym ryzyka i szanse, stanowiły główny wątek dyskusji z udziałem Jakuba Papierskiego, Wiceprezesa Zarządu PKO Banku Polskiego odpowiedzialnego za Obszar Bankowości Inwestycyjnej. Oprócz niego, w panelu prowadzonym przez Ludwika Sobolewskiego, Prezesa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie udział wzięli m.in. Wiesław Rozłucki, Przewodniczący Rady Programowej Polskiego Instytutu Dyrektorów, Lee Murdoch, Senior Executive w Accenture oraz Michał Krupiński, Dyrektor Zarządzający w Bank of America Merrill Lynch w Polsce. Zdaniem panelistów obecny kształt polskiego rynku kapitałowego stawia go w gronie rynków rozwiniętych pod względem dostępnej oferty i infrastruktury przy jednoczesnym zachowaniu tempa wzrostu charakterystycznego dla rynków wschodzących.

– Umiędzynarodowienie warszawskiego parkietu przede wszystkim stawia nowe wyzwania przed krajowymi inwestorami, którzy do tej pory realizowali inwestycje w rodzimej walucie, przeważnie w spółki z udziałem polskiego kapitału – powiedział Jakub Papierski. W czasie kryzysu ewentualne braki w ofercie innowacyjnych produktów kapitałowych, stały się mniej istotne, co umożliwiło zniwelowanie dystansu między Polską, a największymi podmiotami międzynarodowego rynku dodał.

W panelu poświęconym nowym klasom aktywów i ich roli w rozwoju funduszy ubezpieczeniowych, inwestycyjnych i otwartych funduszy emerytalnych uczestniczył Piotr Pisarewicz, Wiceprezes Zarządu PKO BP Bankowy PTE S.A.

Gościem Honorowym tegorocznej edycji Forum był Marki Spinner, partner w londyńskiej kancelarii prawnej Eversheds, którego wystąpienie na temat relacji pomiędzy sposobem formułowania składu rad nadzorczych na wynikami finansowymi firm zakończyło konferencję. Wnioski i rekomendacje dotyczące omówionych problemów zostaną ogłoszone w trakcie Europejskiego Kongresu Finansowego, którego najbliższa edycja odbędzie się w dniach 23-25 maja 2012 roku w Sopocie.

***

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Zgodnie z wyliczeniami firmy Intelace Research, z aktywami na poziomie 42,232 mld euro według stanu na koniec 2010 roku, jest też największym bankiem w Europie Środkowo-Wschodniej. Skonsolidowany zysk netto PKO Banku Polskiego za 1. półrocze 2011 roku wyniósł 1,838 mld zł. Z ponad 25-procentowym udziałem w rynku Bank zajmuje także czołowe miejsce w sprzedaży złotowych kredytów hipotecznych, oferując oprócz tradycyjnych kredytów hipotecznych również preferencyjne kredyty mieszkaniowe z dopłatą państwa. PKO Bank Polski jest regularnie nagradzany w prestiżowych rankingach. Oferta kredytu hipotecznego, pod względem dostosowania do nietypowych oczekiwań klientów, została uznana za najlepszą na rynku przez portal finansowy Comperia.pl. Bank został również doceniony za elastyczność oferty tych kredytów, które mogą być udzielane na sfinansowanie różnych celów oraz w kategorii najlepszego banku oszczędnościowo-inwestycyjnego. Aż pięć produktów PKO Banku Polskiego: kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy, konto, lokata i karta kredytowa, zostało nagrodzonych przez miesięcznik Reader’s Digest certyfikatami „Produkt Roku 2010” jako najczęściej i najchętniej wybierane przez klientów. Bank jest też m.in. laureatem „Złotego Bankiera” za najlepszy na rynku kredyt gotówkowy i kredyt dla firm, zwycięzcą konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”, posiadaczem certyfikatu „Firma Przyjazna Klientowi” oraz najlepszym bankiem komercyjnym według Warsaw Business Journal. Innowacyjne rozwiązania bankowości korporacyjnej PKO Banku Polskiego zostały nagrodzone w konkursie Europrodukt. Bank otrzymał w ostatniej edycji tego konkursu trzy statuetki w kategorii produkt – za rachunek płacowy i skonsolidowany oraz rachunek escrow. Nowoczesne rozwiązania technologiczne wdrażane przez Bank zostały z kolei docenione przez Gazetę Bankową, która przyznała mu tytuł „Bankowego Lidera Informatyki Instytucji Finansowych 2010”. Według analiz firmy badawczej MillwardBrown SMG/KRC PKO Bank Polski cieszy się najwyższym zaufaniem spośród badanych instytucji finansowych działających w Polsce – 3/4 ankietowanych ufa jego stabilności finansowej. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju, o czym świadczy pozycja lidera rankingu „Top Marka” według magazynu Press. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym. Specjaliści z magazynu The Banker wycenili jej wartość na półtora miliarda dolarów, a w rankingu Rzeczpospolitej „Polskie Marki 2010” jej wartość została określona na 3,6 mld zł.

               

Article source: http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,55402,10342554,PKO_Bank_Polski_na_Forum_Zarzadzania_Aktywami_2011.html