sie 072011
 

Warszawa, 03.08.2011 (ISB) – Bank Pekao SA zanotował w II kwartale 16-proc. wzrost zysku operacyjnego brutto w skali roku, dzięki wzrostowi przychodów z działalności podstawowej i kontroli kosztów.  Bank ocenia, że w kolejnych kwartałach motorem wzrostu biznesu będą kredyty hipoteczne i gotówkowe, poinformował prezes Luigi Lovaglio.

„Wyniki potwierdzają trend rozwoju banku zarówno pod względem wyników finansowych, jak i wzrostu wolumenów. Wzrost widoczny jest także w przychodach i zysku netto, którego dynamika jest dwucyfrowa w porównaniu z I kwartałem” – powiedział Lovaglio dziennikarzom.

W II kw. zysk operacyjny brutto wyniósł 1.012 mln zł i był wyższy o 16% w skali roku. Dochody z działalności wzrosły o 9,2% r/r do 1.939 mln zł w II kw.

Koszty operacyjne wyniosły 926 mln zł w II kw. i wzrosły o 2,7% r/r.

„Dzięki ścisłej kontroli dynamika kosztów pozostaje poniżej poziomu inflacji, co pozwoliło poprawić wskaźnik koszty do dochodów do 48%, co potwierdza wysoką rentowność banku” – zaznaczył prezes.

Wskaźnik koszty do dochodów wyniósł 47,8% na koniec II kw. wobec 50,8% rok wcześniej.

Lovagio podkreślił, że siłą napędową biznesu detalicznego są kredyty.

„Motorem wzrostu pozostają złotowe kredyty hipoteczne i kredyty gotówkowe. W II kwartale bank udzielił kredyty hipoteczne wartości 1,6 mld zł, a w całym półroczu na kwotę 3 mld zł. Te wzrosty są dla nas satysfakcjonujące i chcielibyśmy je utrzymać” – zaznaczył prezes.

Wartość kredytów detalicznych wzrosła o 14% w skali roku do 33,70 mld zł na koniec czerwca. Kredyty dla korporacji wzrosły o 4,7% r/r do 53,05 mld zł.

Sprzedaż kredytów hipotecznych  w złotych wyniosła 1,63 mld zł w II kw. i była wyższa o 45,4% w skali roku. Sprzedaż kredytów konsumenckich wyniosła 1,37 mld zł w II kw., co oznacza wzrost o 25,7% w ujęciu rocznym.

Wartość  oszczędności detalicznych wyniosła 63,44 mld zł na koniec czerwca, co oznacza wzrost o 2,4% r/r. dzięki depozytom detalicznym oraz funduszom inwestycyjnym.

Depozyty korporacyjne zmniejszyły się w tym czasie o 1,5% do 45,28 mld zł.

Marża odsetkowa netto wzrosła do 3,7% wobec 3,6% w II kw. 2010 r.

Wartość kredytów nieregularnych wyniosła 6,28 mld zł wobec 6,13 mld zł rok wcześniej. Wskaźnik kredytów nieregularnych spadł do 6,9% na koniec czerwca wobec 7,1% rok wcześniej.

Koszty ryzyka zmniejszyły się do 0,65% w II kw. wobec 0,71% rok wcześniej. Wartość rezerw nie zmieniła się w skali roku i wyniosła 135 mln zł w II kw. Po I półroczu rezerwy wyniosły 269 mln zł i były niższe o 3% w skali roku.

Wskaźnik zwrotu z kapitałów wyniósł 19,8% w II kw. wobec 20,0% rok wcześniej.

Wskaźnik zwrotu z kapitału wyniósł 18,4% w II kw. wobec 18,0% rok wcześniej. (ISB)

amo/maza

Article source: http://gospodarka.gazeta.pl/Gielda/1,85951,10057055,Pekao_SA_nadal_stawia_na_sprzedaz_kredytow_hipotecznych.html

 Posted by at 09:29  Tagged with: