paź 072011
 

Kredyty mieszkaniowe


Banki obniżają marże kredytów hipotecznych i rezygnują z prowizji. W zamian żądają zakładania rachunków i lokat

Bank BPH

W ofercie złotowych kredytów hipotecznych prowizja została obniżona o 0,6 pkt proc. – do 2,9 proc. kwoty kredytu. Prowizja może wynieść 0 proc., gdy kredytobiorca przystąpi do ubezpieczenia od ryzyka utraty stałego źródła dochodu i ubezpieczenia na życie.

Oprócz prowizji w banku nadal obowiązuje promocja dotycząca obniżenia marży kredytu hipotecznego w PLN. Marża może być niższa o 0,3 pkt proc. gdy założy się lub posiada w banku rachunek osobisty Konto Kapitalne lub Konto Maksymalne oraz zapewni stałe wpływy.

Marżę można obniżyć o kolejne 0,4 pkt proc., jeśli po zakończeniu pierwszego okresu ubezpieczeniowego będzie się kontynuować ubezpieczenie na życie oraz na wypadek niezdolności do pracy. Przedłużenie ubezpieczenia od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy po drugim roku powoduje obniżenie marży  o kolejne 0,2 pkt proc.

BNP Paribas Bank

Bank proponuje marżę w wysokości 0,9 proc. przez pierwsze pięć lat kredytowania i brak prowizji za udzielenie kredytu osobom, które mają lub zdecydują się na założenie konta. Kredytobiorca powinien korzystać z niego minimum pięć lat, zasilać go miesięcznie kwotą stanowiącą przynajmniej  1 proc. wysokości kredytu. W ciągu miesiąca powinien też wykonać przynajmniej trzy transakcje bezgotówkowe oraz wykupić ubezpieczenie na życie.

W kolejnych latach spłaty kredytu marża wyniesie 1,29 proc. Oferta dotyczy  Kredytu Mieszkaniowego, Mieszkaniowego Kredytu Refinansowego lub Kredytu Mieszkaniowego  z dopłatami  Rodzina na Swoim.

W przypadku Dwuwalutowego Kredytu Mieszkaniowego czy Refinansowego udzielanego w EUR i PLN, promocyjna marża wyniesie 1,42 proc. w całym  okresie kredytowania. Marża na tym poziomie będzie dotyczyła zarówno części kredytu w PLN, jak i EUR.

Warunkami promocyjnymi objęte zostały również pozostałe produkty hipoteczne: Kredyt Multi hipoteka, w przypadku którego stała marża wyniesie od 1,62 proc. oraz Pożyczka hipoteczna z marżą od 3,12 proc.

Eurobank

W ramach promocji bank oferuje obniżenie marży do 0,8 proc. w pierwszym roku kredytowania, a także możliwość obniżenia prowizji o 2 proc. w stosunku do standardowej oferty. Wysokość marży zależy od wartości współczynnika LTV.

W przypadku kredytów z LTV netto do 90 proc. włącznie marża wynosi:

– 0,8 proc w pierwszym roku kredytowania, tj. od dnia uruchomienia kredytu mieszkaniowego lub jego pierwszej transzy do dnia płatności zgodnie z harmonogramem 12-tej raty kredytu

– 1,25 proc. w pozostałym okresie kredytowania, tj. począwszy od dnia następnego po dniu płatności zgodnie z harmonogramem 12-tej raty kredytu i do końca okresu kredytowania;

Natomiast dla kredytów z LTV netto powyżej 90 proc marża wynosi:

– 1,2 proc. w pierwszym roku kredytowania, tj. od dnia uruchomienia kredytu lub jego pierwszej transzy do dnia płatności zgodnie z harmonogramem 12-tej raty kredytu

– 1,55 proc. w pozostałym okresie kredytowania tj. począwszy od dnia następnego po dniu płatności zgodnie z harmonogramem 12-tej raty kredytu i do końca okresu kredytowania.

Warunkiem obniżenia marży jest przystąpienie do grupowego ubezpieczenia na życie (w dowolnym pakiecie z oferty banku) przez wszystkich współkredytobiorców osiągających dochód dyspozycyjny.

Aby osiągnąć najniższą możliwą marżę, współkredytobiorca uzyskujący najwyższe dochody może założyć konto osobiste w pakiecie Online lub Prestige oraz zadeklarować regularny wpływ wynagrodzenia przez cały okres kredytowania. Założenie konta z przelewem wynagrodzenia jest dobrowolne. Osoba, która nie zdecyduje się na to rozwiązanie, może również skorzystać z promocji, jednak otrzyma marżę wyższą o 0,2 proc. od minimalnej.

Obniżenie prowizji o maksymalne 2 proc. w stosunku do standardowej oferty, można uzyskać przystępując do ubezpieczenia grupowego od utraty pracy w dowolnym pakiecie z oferty banku i utrzymując je co najmniej przez trzy lata od dnia uruchomienia kredytu. Do ubezpieczenia grupowego od utraty pracy powinni przystąpić wszyscy współkredytobiorcy.

Rekomenduj artykuł Oddano głosów:

Article source: http://www.rp.pl/artykul/710047,729238-Kredyty-hipoteczne--co-oferuja-banki.html