lis 212011
 

2011-11-21 07:00
Źródło:
Emmerson

Decydując się na kredyt hipoteczny najbezpieczniejszym wyjściem jest oczywiście zaciągnięcie zobowiązania w walucie, w której osiągane są dochody. Spora grupa kredytobiorców kieruje się jednak w pierwszym rzędzie bieżącymi warunkami umowy kredytowej nawet, jeśli oznacza to większe ryzyko.

W związku z tym część Polaków mimo trwających zawirowań gospodarczych nadal decyduje się na zobowiązania hipoteczne w walutach obcych, które najczęściej są bardziej korzystne, niż te w złotym.

Poniżej przedstawiono porównanie warunków oferty najatrakcyjniejszego kredytu hipotecznego w euro, dla rodziny 2+2 w czerwcu, sierpniu oraz w listopadzie bieżącego roku. Dla potrzeb analizy przyjęto, że czteroosobowe gospodarstwo domowe chce kupić mieszkanie o wartości 375 tys. zł i w tym celu zaciąga 30- letni kredyt na 300 tys. zł, z wkładem własnym na poziomie 20%. Wysokość miesięcznego dochodu została określona, jako dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wg GUS. Do analizy w listopadzie posłużył dochód netto za wrzesień, który wyniósł 5 123,34 zł.

Oferta kredytów hipotecznych w euro dla Rodziny 2+2

Tabela przedstawia ofertę kredytową w banku, który dla przyjętych założeń przyznawał najniższą ratę kredytu w pierwszej połowie czerwca 2011 r., pod koniec sierpnia 2011 r. oraz w połowie listopada 2011 r.

Źródło: Emmerson Finanse

Co ciekawe dla przyjętych założeń od sierpnia do listopada poziom najatrakcyjniejszych rat dostępnych na rynku kredytów hipotecznych uległ obniżce o 36 zł. W dalszym ciągu pozostają one jednak wyższe niż w czerwcu. W tym miejscu należy jednak podkreślić, że aby uzyskać ratę takiej wysokości w listopadzie trzeba było skorzystać z innych produktów banku. W chwili obecnej instytucje finansowe na szeroką skalę stosują już zasady tzw. cross sellingu. Oznacza to, że aby otrzymać atrakcyjne warunki kredytu trzeba liczyć się z wymogiem założenia konta, korzystania z karty debetowej, oraz wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie czy ubezpieczenia od utraty pracy.

/ Emmerson S.A.Oszczędzaj na prowizjach!

Przeprowadzaj transakcje na polskich akcjach z prowizją 0,1%*, również krótkie pozycje.


W CFD możesz stracić więcej niż początkowy depozyt.

Dodaj komentarz

Komentarze do artykułu

Article source: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Obnizka-rat-kredytowych-w-euro-2441301.html