paź 242011
 

2011-10-24 06:00
Źródło:

Hanna Hylińska – Bankier.pl

Obcokrajowiec uzyskujący dochody w walucie innej niż złoty, w większości banków ma szanse na kredyt hipoteczny. Taka osoba musi jednak spełnić kilka warunków określanych indywidualnie przez banki.

Problemy mogą mieć obcokrajowcy mieszkający na terenie lub poza terenem Polski, którzy nie posiadają tutejszego obywatelstwa, ale chcieliby zaciągnąć kredyt na zakup mieszkania. Wzięliśmy pod lupę sytuację, gdy osoba mieszkająca zagranicą , nie mająca obywatelstwa polskiego, chce w Polsce zaciągnąć kredyt na zakup mieszkania. Założyliśmy, że pPotencjalny kredytobiorca nie posiada wkładu własnego, a wynagrodzenie otrzymuje w walucie innej niż PLN.

Jak polski bank ocenia zdolność kredytową obcokrajowca?

Takie pytanie zadaliśmy ponad dwudziestu instytucjom. Czternaście z nich odpowiedziało, że obcokrajowiec ma szanse na uzyskanie kredytu na zakup mieszkania. Trzy banki (Alior Bank, DnB Nord i Raiffeisen Bank Polska) udzielą kredytu wyłącznie w przypadku, gdy nierezydent uzyskuje dochody na terenie Polski. Poniżej przedstawiamy listę lista instytucji, które zgodziłyby się na udzielenie kredytu. Każdy z banków został także poproszony o krótką informację dotyczącą warunków, jakie musi spełnić zagraniczny kredytobiorca.

Normal
0
21

Gdzie obcokrajowiec kredytu nie otrzyma?

Ze wszystkich zapytanych instytucji, sześć banków odpowiedziało, że nie pożyczy obcokrajowcowi pieniędzy na zakup mieszkania. A sSą to: Invest-Bank, Deutsche Bank, MultiBank, Credit Agricole, ING Bank Śląski oraz Citi Handlowy. Najczęstszym powodem negatywnej decyzji jest uzyskiwanie dochodów poza Polską.

Hanna Hylińska,
Redaktor Bankier.pl
h.hylinska@bankier.plWarranty na GPW

– sposób na zyski

przy kontrolowanym ryzyku.

Sprawdź!Dodaj komentarz

Komentarze do artykułu

Article source: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Obcokrajowiec-a-kredyt-hipoteczny-2417953.html