gru 052011
 

2011-12-05 13:33
Nowa ustawa o kredycie konsumenckim. Co zmieni?

Nowa ustawa o kredycie konsumenckim. Co zmieni?

Autor:
Katarzyna Siwek, Arkadiusz Rojek, Magdalena Piórkowska (Home Broker )

1/2

Złożyłeś wniosek o kredyt hipoteczny i czekasz na decyzję banku? Postaraj się podpisać umowę do 18 grudnia, bo inaczej bank może zażądać nowego wniosku kredytowego i zacząć proces od nowa.

Tego dnia wchodzi bowiem w życie nowa ustawa o kredycie konsumenckim. Pożyczkobiorcy będą mieć większe możliwości porównywania ofert różnych banków, ale mogą być zmuszeni do zapłaty w gotówce prowizji za udzielnie kredytu. To nawet kilka tysięcy złotych.

18 grudnia wchodzi w życie nowa ustawa, która dostosowuje nasze prawo do dyrektywy UE z 2008 roku w sprawie umów o kredyt konsumencki. Przepisy regulujące udzielanie tego typu kredytów zostały znacznie rozbudowane. Wdrażamy unijne przepisy z opóźnieniem (teoretycznie powinniśmy to zrobić do 12 maja 2010 roku), ale za to w niektórych wypadkach nasze regulacje idą dalej niż wymaga tego UE.

Co autor miał na myśli?

W nowym pojęciu kredytu konsumenckiego będą się mieścić kredyty i pożyczki do kwoty 255 tys. zł. Dziś pod ustawę o kredycie konsumenckim podpadają zobowiązania w kwocie maksymalnie 80 tys. zł. Kredyt konsumencki to według nowej ustawy zadłużenie w ROR, pożyczka gotówkowa, kredyt ratalny czy zadłużenie na karcie kredytowej.
Kontrowersyjna jest kwestia tego, czy za kredyt konsumencki można uznać kredyt hipoteczny, bo ustawa nie jest tu precyzyjna.

Kwota kredytu

podpowiedź

Oprocentowanie

podpowiedź

%
Okres kredytowania

podpowiedź


Kapitalizacja

podpowiedź


Raty

podpowiedź

Według interpretacji Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego, należy czytać wprost artykuł 4 ust 2, który mówi, że w zakresie umów o kredyt zabezpieczony hipoteką oraz pożyczki zabezpieczonej hipoteką stosuje się art. 22, art. 23, art. 29, art. 35 i art. 46. Przepisy tych artykułów odnoszą się głównie do obowiązków informacyjnych banku.

Taka interpretacja oznacza, że pozostałe artykuły, w tym na przykład bardzo ważny słowniczek (art. 5) nie odnoszą się do kredytów hipotecznych. Możliwa jest jednak interpretacja znacznie bardziej rygorystyczna, tzn., że do kredytów hipotecznych na sumę do 255 tys. zł ma zastosowanie cała ustawa, a dla kredytów powyżej tej kwoty tylko sześć wymienionych wyżej artykułów.

Według danych ZBP, średnia wartość kredytu hipotecznego udzielonego w III kwartale wyniosła 214,4 tys. zł. Home Broker szacuje, że kredyty mieszkaniowe o kwocie do 255 tys. zł stanowią około 70 proc. wszystkich tego typu zobowiązań. Przyjęcie bardziej rygorystycznej interpretacji oznaczałoby, że dla tej części rynku miałyby zastosowanie inne przepisy, czyli, że osoby zaciągające kredyty o większej wartości byłyby przez prawo gorzej chronione.

Wszystkie koszty na świeczniku

Kredytobiorcy, którzy po 17 grudnia będą ubiegać się o kredyt, niezależnie od tego jaki bank wybiorą, powinni otrzymać porównywalne informacje dotyczące oferty. Co więcej, muszą otrzymać je na specjalnym formularzu, którego wzorzec jest dokładnie określony w ustawie. Różne kredyty mają różne typy formularzy.

Przykładowo, w formularzu dla zobowiązania hipotecznego znajdują się informacje dotyczące kwoty kredytu, zasad spłaty, rodzaju zabezpieczenia, wszystkich kosztów ponoszonych przez kredytobiorcę, wysokości oprocentowania i zasad, według których jest ono obliczane, ale też sytuacji, w jakiej bank może zmienić warunki określone w umowie czy wreszcie konsekwencji, jakie będzie ponosił kredytobiorca gdy opóźni się w spłacie raty.

Na drugiej stronie czytaj o tym, czy trzeba będzie płacić prowizję w gotówce

Article source: http://news.money.pl/artykul/nowa;ustawa;o;kredycie;konsumenckim;co;zmieni,237,0,982509.html