wrz 302011
 

Lula da Silva, który przez dwie kadencje kierował największym krajem w Ameryce Południowej, odebrał w Gdańskim Dworze Artusa Nagrodę Lecha Wałęsy. Wyłącznym partnerem nagrody jest PKO Bank Polski.

Od 4 lat wyróżnienie otrzymują osoby, które mają odwagę walczyć o pokojowy rozwój świata i poprzez swoje działania, potrafią ten świat zmienić, w sensie politycznym i społecznym.

 Tegoroczny laureat Nagrody Lecha Wałęsy to człowiek, który pozostając wiernym ideałom działacza związkowego potrafił z sukcesem odpowiedzieć na wyzwania gospodarki rynkowej. W okresie jego prezydentury Brazylia nie tylko wyzwoliła się z kryzysu ekonomiczno-społecznego, ale i zyskała na znaczeniu jako liczący się podmiot w międzynarodowej polityce. Takie postaci warto wyróżniać, by ich działania stanowiły przykład dla innych. Jesteśmy dumni, że mamy w tym swój udział – powiedział Zbigniew Jagiełło, prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Lula da Silva był robotnikiem, związkowcem i w końcu prezydentem Brazylii, który przez dwie kadencje doprowadził do przeobrażenia kraju z wojskowej dyktatury w demokratyczne państwo prawa. Dzisiaj Brazylia to jedna z najsilniejszych gospodarek świata, w której udało się zmniejszyć analfabetyzm i powoli ograniczyć dysproporcje w poziomie życia.

– Ta Nagroda jest nie tylko uznaniem moich osobistych dokonań, ale jest także hołdem oddanym narodowi brazylijskiemu, który przez ostatnie osiem lat pokazał jak w pokojowy i demokratyczny sposób można przeprowadzić ekonomiczną i społeczną rewolucję – mówi Lula da Silva.

Nagrodę przyznała kapituła złożona z Vaclava Havla byłego prezydenta Czechosłowacji i Czech, Emila Constantinescu byłego prezydenta Rumunii, Stanisława Szuszkiewicza byłego przewodniczącego Rady Najwyższej Białorusi, Jana Krzysztofa Bieleckiego byłego premiera RP, Bernarda Kouchnera ministra spraw zagranicznych Republiki Francuskiej, Władysława Bartoszewskiego byłego ministra spraw zagranicznych RP, Zbigniewa Jagiełło prezesa PKO Banku Polskiego i Lecha Wałęsy byłego prezydenta Polski i głównego patrona całego przedsięwzięcia.

– Co roku kapituła dostrzega potrzebę wsparcia osób działających w różnych zakątkach świata, na różnych płaszczyznach: na rzecz rozwoju demokracji, poszanowania praw człowieka, wyrównywania szans. Dobrze, że tym razem możemy uhonorować człowieka, który tak skutecznie potrafił walczyć o lepsze jutro – powiedział na wręczeniu nagrody Lech Wałęsa.

Oprócz statuetki Lula da Silva otrzymał czek na 100 tys. dolarów ufundowany przez wyłącznego partnera nagrody, czyli PKO Bank Polski. Pieniądze mają być przeznaczone na wsparcie działalności społecznej Laureata.

***

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Zgodnie z wyliczeniami firmy Intelace Research, z aktywami na poziomie 42,232 mld euro według stanu na koniec 2010 roku, jest też największym bankiem w Europie Środkowo-Wschodniej. Skonsolidowany zysk netto PKO Banku Polskiego za 1. półrocze 2011 roku wyniósł 1,838 mld zł. Z ponad 25-procentowym udziałem w rynku Bank zajmuje także czołowe miejsce w sprzedaży złotowych kredytów hipotecznych, oferując oprócz tradycyjnych kredytów hipotecznych również preferencyjne kredyty mieszkaniowe z dopłatą państwa. PKO Bank Polski jest regularnie nagradzany w prestiżowych rankingach. Oferta kredytu hipotecznego, pod względem dostosowania do nietypowych oczekiwań klientów, została uznana za najlepszą na rynku przez portal finansowy Comperia.pl. Bank został również doceniony za elastyczność oferty tych kredytów, które mogą być udzielane na sfinansowanie różnych celów oraz w kategorii najlepszego banku oszczędnościowo-inwestycyjnego. Aż pięć produktów PKO Banku Polskiego: kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy, konto, lokata i karta kredytowa, zostało nagrodzonych przez miesięcznik Reader’s Digest certyfikatami „Produkt Roku 2010” jako najczęściej i najchętniej wybierane przez klientów. Bank jest też m.in. laureatem „Złotego Bankiera” za najlepszy na rynku kredyt gotówkowy i kredyt dla firm, zwycięzcą konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”, posiadaczem certyfikatu „Firma Przyjazna Klientowi” oraz najlepszym bankiem komercyjnym według Warsaw Business Journal. Innowacyjne rozwiązania bankowości korporacyjnej PKO Banku Polskiego zostały nagrodzone w konkursie Europrodukt. Bank otrzymał w ostatniej edycji tego konkursu trzy statuetki w kategorii produkt – za rachunek płacowy i skonsolidowany oraz rachunek escrow. Nowoczesne rozwiązania technologiczne wdrażane przez Bank zostały z kolei docenione przez Gazetę Bankową, która przyznała mu tytuł „Bankowego Lidera Informatyki Instytucji Finansowych 2010”. Według analiz firmy badawczej MillwardBrown SMG/KRC PKO Bank Polski cieszy się najwyższym zaufaniem spośród badanych instytucji finansowych działających w Polsce – 3/4 ankietowanych ufa jego stabilności finansowej. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju, o czym świadczy pozycja lidera rankingu „Top Marka” według magazynu Press. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym. Specjaliści z magazynu The Banker wycenili jej wartość na półtora miliarda dolarów, a w rankingu Rzeczpospolitej „Polskie Marki 2010” jej wartość została określona na 3,6 mld zł.

Article source: http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,55402,10382247,Nagroda_Walesy_dla_zwiazkowca_i_bylego_prezydenta.html