Rodzina na swoim

 

„Rodzina na swoim” to program preferencyjnych kredytów mieszkaniowych realizowany w ramach państwowego wsparcia obywateli, w nabywaniu mieszkań. Głównym założeniem funkcjonowania programu jest pomoc małżeństwom, niezależnie od stażu małżeńskiego, jak również osobom samotnie wychowującym dzieci, pozyskać własne mieszkanie. Udzielana w ramach programu Rodzina na swoim pomoc państwa ma formę dopłat do oprocentowania kredytów mieszkaniowych.

 Posted by at 12:25

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>