lis 042011
 

Przedsiębiorca, który chce sfinansować kredytem hipotecznym zakup mieszkania lub domu na własne potrzeby, musi dokonać wielu formalności. Dodatkowo w niektórych bankach o kredyt może starać się osoba, która prowadzi swoją działalność od minimum 24 miesięcy!

Bankier.pl wziął pod lupę sytuację, gdy przedsiębiorca chce zaciągnąć kredyt mieszkaniowy. W naszym przypadku przedsiębiorca występuje przed bankiem jako osoba fizyczna uzyskująca dochód z działalności gospodarczej, a zakupiona nieruchomość nie będzie przeznaczona na cele związane z prowadzeniem firmy, lecz na zaspokojenie prywatnych potrzeb.

Jak długo trzeba prowadzić działalność, by dostać kredyt?

Pierwszym warunkiem, jaki musi spełnić osoba uzyskująca dochody z działalności gospodarczej, jest odpowiedni czas funkcjonowania firmy na rynku. Większość banków wymaga od przedsiębiorców prowadzenia działalności co najmniej 12 miesięcy, by mogli starać się o kredyt. Są jednak wyjątki – zdarza się, że wystarczy prowadzić firmę przez pół roku, ale są też liczne przypadki, iż przedsiębiorstwo musi działać od przynajmniej 2 lat.

Do instytucji, które wymagają od przedsiębiorcy prowadzenia działalności przynajmniej 12 miesięcy, należą między innymi: Alior Bank, Bank BPS, Pekao SA, Bank BGŻ, BOŚ Bank, Bank Pocztowy, BNP Paribas (w określonych przypadkach istnieje możliwość udzielenia kredytu osobom prowadzącym działalność krócej), BZ WBK, DnB Nord, Getin Bank (istnieje możliwość udzielenia kredytu osobom prowadzącym działalność krócej), ING Bank Śląski.

Przedsiębiorca prowadzący działalność poniżej 24 miesięcy nie ma szans na kredyt w poniższych bankach:

 • Eurobank,
 • MultiBank,
 • Nordea Bank Polska,
 • Pekao Bank Hipoteczny,
 • Polbank EFG,
 • Deutsche Bank PBC – minimum 30 miesięcy.

Pozostałe banki stosują następujące okresy minimalne prowadzenia działalności:

 • Bank BPH – 18 miesięcy,
 • Credit Agricole – 18 miesięcy,
 • Kredyt Bank – od 6 do 24 miesięcy,
 • Raiffeisen Bank Polska – od 6 do 24 miesięcy.

Przedsiębiorco, zacznij kompletować dokumenty

Lista dokumentów, jakie musi przedstawić przedsiębiorca chcący otrzymać kredyt hipoteczny na własny dom lub mieszkanie, jest długa. Oprócz standardowo wymaganych od wszystkich klientów dokumentów potwierdzających tożsamość i dokumentów związanych z nabywaną nieruchomością, która będzie stanowić zabezpieczenie kredytu, przedsiębiorcy muszą przynieść do banku stos dokumentów związanych z dochodami i zobowiązaniami w związku z prowadzoną działalnością.


Źródło: Bankier.pl, autor: Krzysztof Gołdy

Poniżej lista przykładowych dokumentów, jakie banki mogą wymagać od osób prowadzących firmę dla potrzeb oceny zdolności kredytowej.

Najczęściej wymagane dokumenty

 • Dokumenty rejestrowe odpowiednie dla formy prowadzenia działalności gospodarczej (aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub decyzje administracyjne o wpisie do rejestrów wymaganych dla danego typu działalności)
 • Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, NIP
 • Zeznanie podatkowe za rok lub dwa ubiegłe lata
 • Ewidencja środków trwałych, tabele amortyzacyjne (w przypadku występowania odpisów amortyzacyjnych)
 • Zaświadczenie o braku zaległości wydane przez urząd skarbowy lub kserokopie potwierdzenia opłacenia zobowiązań wobec US
 • Zaświadczenie o braku zaległości z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub kserokopie potwierdzenia opłacenia zobowiązań wobec ZUS
 • Bilans oraz rachunek zysków i strat (pełna księgowość), podsumowania lub kopia księgi przychodów i rozchodów (KPiR) lub podsumowanie lub kopia ewidencji przychodów (ryczałt)
 • Dowody opłacenia zaliczek na podatek dochodowy za miesiące następujące po okresie rozliczonym deklaracją PIT oraz oświadczenie o niepłaceniu podatku w danym miesiącu/ach wraz z uzasadnieniem braku dochodu w tym okresie (w przypadku braku zaliczek za każdy miesiąc)
 • W przypadku wniosków składanych po 30 kwietnia: roczne zeznanie podatkowe za poprzedni rok z potwierdzeniem przyjęcia zeznania podatkowego przez urząd skarbowy lub z załączonym indywidualnym potwierdzeniem nadania go na poczcie lub w książce nadawczej lub wysłane elektroniczne z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru
 • Umowa spółki (jeżeli dana działalność prowadzona jest w formie spółki), ewentualnie oświadczenie o wysokości udziałów w spółce, o ile niniejsza informacja nie będzie zawarta w innym dokumencie
 • Wyciąg z rachunku bieżącego firmy oraz osobistego kredytobiorcy (od 3 do 12 miesięcy)
 • Dokumenty dotyczące posiadanych produktów finansowych zaciągniętych w ramach działalność gospodarczej (np. umowa leasingu, umowa kredytu obrotowego w rachunku bieżącym, wyciągi z kart kredytowych, umowy innych posiadanych zobowiązań w instytucjach finansowych wraz z harmonogramem), ewentualnie opinie banków o spłacanych zobowiązaniach udzielonych w związku z prowadzoną działalnością

Bywa, że banki mogą wymagać spełnienia dodatkowych formalności – zależy to między innymi od sposobu, w jaki rozlicza się potencjalny kredytobiorca (KPiR, ryczałt, karta podatkowa czy też pełna księgowość).

Tygodnie czy miesiące – czas do otrzymania kredytu

Choć banki deklarują, że od złożenia wniosku i kompletu dokumentów do otrzymania kredytu dzieli kredytobiorcę tylko kilka dni, cały proces starania się o kredyt trwa znacznie dłużej. Aby skompletować dokumenty, należy zarezerwować czas na wizyty w urzędach i oczekiwanie na wydanie właściwych zaświadczeń (przykład: aby otrzymać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach, trzeba we właściwym urzędzie skarbowym złożyć odpowiedni wniosek, dokonać opłaty skarbowej w wysokości 21 zł i poczekać do 7 ustawowych dni, aby zaświadczenie wydano).

Czas ubiegania się o kredyt banki szacują zazwyczaj podobnie. Przykładowo: w ING Banku Śląskim na kredyt trzeba czekać ok. 1-2 tygodni, w Polbanku minimalnie 14, a maksymalnie 30 dni, w Banku Nordea od tygodnia do 30 dni, w Banku BHP zaś klient poczeka od 7 do 25 dni roboczych.

Przedsiębiorco, musisz uzbroić się w cierpliwość

W staraniu się o kredyt na własne M przedsiębiorcy mają o wiele bardziej utrudnione zadanie niż osoby zatrudnione na umowę o pracę. Wymóg długiego prowadzenia działalności i stos dokumentów do skompletowania to jedynie przykłady utrudnień. Znając z wyprzedzeniem formalności i wymogi stawiane przez banki, można się odpowiednio przygotować.

Podstawowym warunkiem przy ubieganiu się o kredyt, poza odpowiednią zdolnością kredytową klienta, jest wiek firmy. Jeśli przedsiębiorca prowadzi swój biznes poniżej minimalnego okresu wymaganego przez bank, z zakupem nieruchomości trzeba albo poczekać, albo udać się do elastyczniejszego banku. Tu jednak warto dokładnie zapoznać się z ofertą, ponieważ może się okazać, że w zamian za przychylność w udzieleniu kredytu klienta czekają dodatkowe opłaty w wysokości np. drogiego ubezpieczenia dołączonego do kredytu.

Hanna Hylińska, Katarzyna Wojewoda-Leśniewicz
Bankier.pl
h.hylinska@bankier.pl


Article source: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Kredyt-na-mieszkanie-dla-przedsiebiorcy-2431204.html