wrz 172011
 

Przyjęta przez Home Broker metodologia zakłada, że ankietowani doradcy przyznają poszczególnym bankom ocenę szybkości w zależności od tempa procesowania wniosków. W „szybkim” banku, od momentu złożenia kompletu dokumentów kredytowych, do momentu wypłaty środków mija najwyżej 14 dni. Bank „średni” robi to samo w 15-30 dni, natomiast w „wolnym” banku procedury kredytowe trwają przynajmniej 31 dni. W rankingu zestawiono tylko te banki, w przypadku których liczba wskazań wyniosła minimum 20.

Ranking najszybszych banków

Kliknij aby powiększyć


Za każdą ocenę „szybki” przyznawaliśmy 3 punkty. „Średni” był premiowany 1 punktem, natomiast ocena „wolny” odbierała bankowi 3 punkty. W następnym kroku zsumowaliśmy liczbę punktów zdobytych przez każdy bank, a następnie zważyliśmy ją liczbą osób biorących udział w badaniu. Dzięki temu otrzymany wynik odzwierciedla nie tylko sprawność procesową banku, ale też jego popularność wśród doradców. Na podstawie tak uzyskanej punktacji uszeregowaliśmy banki od najszybszego (największa liczba punktów) do najwolniejszego (najmniejsza liczba punktów). Maksymalnie bank mógł zdobyć 300 punktów. Z kolei najmniejsza liczba punktów to minus 300.

W porównaniu z grudniem 2010, z trzeciego miejsca na pierwsze przesunął się Pekao SA, na drugą pozycję przesunął się Getin Noble Bank, natomiast na trzecie miejsce (z drugiego) spadł ING Bank Śląski. Warto zwrócić uwagę na znaczne przyspieszenie procedur w BZ WBK (skok o pięć pozycji w górę na miejsce czwarte) i MultiBank (skok o 16 oczek na miejsce siódme). Warto jednak wspomnieć, że Pekao SA wygrywa z pozostałymi głównie dzięki uproszczeniu procedur kredytowych dla wniosków do 300 tys. zł. Doradcy zwrócili uwagę, że procesowanie większych wniosków w tym banku trwa znacznie dłużej.

Mapa banków – szybkość obsługi i zdolność kredytowa

Kliknij aby powiększyć


Czarnym koniem porównania okazał się Idea Bank – nowy gracz na rynku, który oferuje kredyty mieszkaniowe wyłącznie osobom prowadzącym działalność gospodarczą. 88% doradców uznało bank za szybki, natomiast przy zastosowaniu tej samej metodologii zdobyłby ponad 227 punktów przebojem wdzierając się na pierwsze miejsce rankingu. Jednak z racji na niszowy charakter tego banku i nieporównywalność jego oferty, nie został uwzględniony w porównaniu.

Article source: http://www.finanse.egospodarka.pl/70965,Kredyt-hipoteczny-najszybciej-w-Pekao-SA,1,48,1.html