lis 092011
 

Do badania zdolności kredytowej dochód z takiego źródła jak emerytura jest jak najbardziej brany pod uwagę przez banki. Jeżeli posiadacie ją Państwo na kwotę, która jest potrzebna do zamknięcia transakcji zakupu mieszkania, to powinno to wystarczyć. Dysponują Państwo również wysokim wkładem własnym, sięgającym 50% kupowanego mieszkania, co zwiększa szansę otrzymania kredytu. Ograniczeniem będzie jednak Państwa wiek, który wpłynie na skrócenie okresu udzielonego zobowiązania.

Dopuszcza się również uzyskanie kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości, której właścicielem może być osoba trzecia, nie będąca kredytobiorcą. W Państwa przypadku wnuczka musi wyrazić zgodę w banku na obciążenie nieruchomości hipoteką wpisaną przez ten bank.

Mariusz Frątczak, Goldenegg S.A.

Article source: http://www.finanse.senior.pl/98,0,Kredyt-hipoteczny-czy-wiek-jest-przeszkoda,12998.html