wrz 212011
 

Chcę wziąć kredyt na zakup mieszkania i mam następujący problem. Jestem zatrudniona w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony. Od pół roku prowadzę także działalność gospodarczą. Wiem, że taki krótki staż prowadzonej firmy i póki co nikłe zyski mogą bardzo negatywnie wpłynąć na moją zdolność kredytową. Czy w takiej sytuacji mogę ubiegać się o kredyt wyłącznie w oparciu o dochody z umowy o pracę, czy jednak muszę we wniosku kredytowym wskazywać, że prowadzę działalność?

Fakt prowadzenia działalności gospodarczej jako dodatkowego obok umowy o pracę źródła dochodu nie powinien stanowić przeszkody przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny. Problemy mogą pojawić się w przypadku, gdy działalność gospodarcza generuje straty. W takiej sytuacji w trakcie analizy zdolności kredytowej bank może umniejszyć dochód uzyskiwany w ramach umowy o pracę o stratę wykazywaną w ramach działalności gospodarczej. Skutkować to będzie obniżeniem zdolności kredytowej klienta. W skrajnych przypadkach nawet niewielki ujemny wynik finansowy wykazywany w ramach działalności gospodarczej, która stanowi jedynie dodatkowe obok umowy o pracę źródło dochodu może od razu oznaczać negatywną decyzję kredytową, ponieważ procedury części banków nie przewidują możliwości udzielenia kredytu osobom, które wykazują stratę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli natomiast działalność gospodarcza generuje niewielki dochód, nie powinno wpływać to negatywnie na ocenę kredytobiorcy przez bank.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do samodzielnego opłacania składek ubezpieczeniowych do ZUS i podatku do US. W związku z tym bank będzie wymagał od nich przedstawienia stosownych zaświadczeń od w/w urzędów stwierdzających brak zaległości w regulowaniu tych zobowiązań. W przypadku wystąpienia zaległości wobec ZUS lub US bank najprawdopodobniej również odmówi udzielenia kredytu.

Druki wniosków kredytowych zawierają zwykle pozycję dotyczącą prowadzenia przez wnioskodawcę działalności gospodarczej. Utajnienie przed bankiem faktu prowadzenia działalności oznaczać będzie naruszenie art. 297 Kodeksu Karnego, który mówi m.in. o składaniu nierzetelnych i nieprawdziwych oświadczeń w celu uzyskania kredytu bankowego.

Fakt prowadzenia działalności gospodarczej, która stanowi dodatkowe obok umowy o pracę źródło dochodu nie powinien negatywnie wpłynąć na ocenę kredytobiorcy przez bank, pod warunkiem, że działalność gospodarcza nie wykazuje strat, a wszelkie zobowiązania wobec ZUS i US są terminowo regulowane.

Łukasz Kosiński
Credit House Polska Doradcy Kredytowi
Związek Firm Doradztwa Finansowego

Article source: http://www.we-dwoje.pl/kredyt;hipoteczny;a;dodatkowe;zrodlo;dochodu,artykul,24544.html