paź 282011
 

Mój narzeczony jest obywatelem Kanady i pracuje w dużej, międzynarodowej firmie, która ma swoje biuro w Polsce. Po zakończeniu kontraktu zamierza tu pozostać – chcemy wspólnie kupić mieszkanie. Czy fakt, że nie ma polskiego obywatelstwa utrudni nam uzyskanie kredytu hipotecznego w polskim banku na zakup nieruchomości w Polsce?

Procedury banków dotyczące udzielania kredytów mieszkaniowych przewidują możliwość udzielenia kredytu osobie nie będącej obywatelem Polski. W stosunku do tej grupy klientów mają jednak dodatkowe wymagania. Część banków ogranicza grupę obcokrajowców, którzy mogą ubiegać się o kredyt mieszkaniowy wyłącznie do obywateli krajów należących do Unii Europejskiej, ale można znaleźć oferty skierowane także do obywateli państw członkowskich OECD, m.in. USA, Kanady, Australii. Jednak w większości przypadków cudzoziemiec ubiegający się o kredyt hipoteczny w naszym kraju powinien posiadać ważną kartę stałego pobytu w Polsce. Obywatele innych państw posiadający jedynie karty czasowego pobytu mogą mieć tym samym problemy z uzyskaniem kredytu hipotecznego. W takich przypadkach posiadanie współkredytobiorcy, który jest obywatelem RP może okazać się dużym wsparciem i skłonić bank do bardziej liberalnego podejścia do kwestii obywatelstwa.

Należy także pamiętać, że obywatele niektórych państw zamierzający nabyć nieruchomość w Polsce zobowiązani są do uzyskania stosownego zezwolenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jeżeli transakcja wymagająca zezwolenia ma zostać sfinansowana kredytem hipotecznym, bank kredytujący z pewnością będzie również wymagał przedstawienia tego dokumentu. Z konieczności uzyskania zezwolenia zwolnieni są obcokrajowcy (bez względu na obywatelstwo) planujący zakup m.in. lokalu mieszkalnego.

Łukasz Kosiński
Credit House Polska Doradcy Kredytowi
Związek Firm Doradztwa Finansowego

Article source: http://www.we-dwoje.pl/kredyt;hipoteczny;a;brak;polskiego;obywatelstwa,artykul,25168.html