gru 302011
 

Klienci banku uważają, że w umowach, zwanych umowami tzw. starego
portfela, znajduje się budzący zastrzeżenia zapis regulujący
zmiany oprocentowania. Klienci podnosili, że przy niekorzystnej dla nich
zmianie pewnych parametrów ekonomicznych bank podnosił oprocentowanie
kredytu, a przy zmianie korzystnej –
nie obniżał go lub obniżał w niewystarczającym stopniu. Argumenty te podziela Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie,
który reprezentuje poszkodowanych przed sądem. Według rzecznika BRE
Bank nienależycie wykonywał swoje zobowiązanie wobec klientów. Bank bądź
nie obniżał oprocentowania w ogóle, bądź obniżał je w niewystarczającym
zakresie. Spowodowało to szkodę po
stronie konsumentów z tytułu pobierania zawyżonych kwot odsetek.

Możliwość składania pozwów zbiorowych pozwalających osobom poszkodowanym dochodzić roszczeń w jednym grupowym
postępowaniu cywilnym przewiduje ustawa, która weszła w życie w połowie lipca 2010 roku. Pozew zbiorowy może złożyć przynajmniej 10 osób – warunkiem
złożenia takiego pozwu jest
oparcie go na jednakowej podstawie. Ze względu na rangę spraw
rozpatrywanych w tym typie postępowania mogą być one prowadzone jedynie
przed sądami okręgowymi.

PAP, arb

Article source: http://www.wprost.pl/ar/285580/Klienci-kontra-BRE-Bank-Poszlo-o-kredyty-we-frankach/

 Posted by at 13:30  Tagged with: