lis 222011
 
W ostatnich dwóch kwartałach na rynku regularnie pojawiały się promocyjne oferty na zakup mieszkania. Mimo to, w porównaniu do drugiego półrocza ubiegłego roku procentowy udział zainteresowania kredytem hipotecznym na zakup mieszkania w ogólnej liczbie zapytań znacząco zmalał. Udział zapytań o taki kredyt zmalał o 5 pkt. proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2010 roku.

W porównaniu z III kwartałem 2010 roku nastąpił znaczący wzrost udziału zapytań o pożyczkę hipoteczną oraz refinansowanie nieruchomości. Pozytywnym zjawiskiem jest relatywnie niskie zainteresowanie konsolidacją kredytów. Oznacza to, że Polacy nie mają większych problemów z obsługą zaciąganych kredytów.

Przedmiot kredytowania

Ponad 97 proc. zapytań na przestrzeni ubiegłego roku dotyczyła kredytu hipotecznego na mieszkanie lub dom. Sfinansowanie zakupu działki kredytem hipotecznym wydaje się rozwiązaniem rzadkim- takiego rozwiązania dotyczyło mniej niż 3 proc. zapytań.

W przypadku kredytu hipotecznego, Polacy znacznie bardziej preferują zakup mieszkania lub domu. Niskie zainteresowanie zakupem ziemi wynika z faktu, że większość zapytań dotyczy kredytu na zakup mieszkania a nie budowę domu. Zainteresowanie kredytami na działkę jest więc również niewielkie.

Wysokość kredytu

W porównaniu z poprzednim kwartałem, rozkład popularności poszczególnych kwot kredytu nie uległ znaczącym wahaniom. Dla większości zakresów zmiana kwartał do kwartału nie przekroczyła 0,35 pkt. proc.

Największą popularnością odznaczają się produkty hipoteczne na kwotę 50-300 tys. Blisko 80 proc. zapytań dotyczyło tego zakresu kwot.  Prawie połowa zapytań odnosi się natomiast do produktów hipotecznych na kwotę 150-250 tys. zł. Na podstawie średnich cen transakcyjnych metra kwadratowego mieszkania w wybranych miastach Polski opublikowanych w raporcie AMRON-SARFiN 2/2011 przygotowanego na zlecenie Związku Banków Polskich kwota kredytu w wysokości 200 tys. zł wystarczy na zakup mieszkania o powierzchni 25,5 metra kwadratowego w Warszawie oraz 58 metrów kwadratowych w aglomeracji katowickiej. Cena metra kwadratowego w Warszawie była najwyższą z wymienionych, natomiast w aglomeracji katowickiej najniższą spośród badanych miast Polski.

… więcej informacji w załączniku

Jacek Kasperczyk, Marcin Zienkiewicz
Porównywarka Finansowa Comperia.pl

es

  • Hipotrendy w 3 kw. 2011 r. [PDF, 2219KB]

Article source: http://inwestycje.pl/kredyty_mieszkaniowe/Jakich-kredytow-szukaja-Polacy;147457;0.html