gru 062011
 


Na ile jesteś zdolny?

Całe zamieszanie, tak naprawdę wiąże się ze zdolnością kredytową, którą wyliczają banki podczas procesu ubiegania się o finansowanie. Potencjalny kredytobiorca musi udokumentować osiągane dochody oraz wszystkie aktualnie spłacane zobowiązania finansowe. Do tego bank bierze pod lupę także nasze średnie koszty utrzymania, jak również członków naszej rodziny i gospodarstwa domowego. Ponadto do wyliczeń włączane są wszystkie zobowiązania finansowe, czyli czynsze, rachunki oraz obciążenia wynikające z innych pożyczek (w tym także posiadany limit w rachunku lub karcie kredytowej).

Na tej podstawie bank wylicza czy pieniądze, które miesięcznie zostają w portfelu kredytobiorcy, pozwalają bezpiecznie spłacać raty, a także ile właściwie może nam pożyczyć. Do tej pory, aby zwiększyć szanse klientów na kredyt hipoteczny, banki liczyły zdolność kredytową dla maksymalnego okresu spłaty, nawet do 50 lat. Dzięki temu zabiegowi, miesięczna płacona rata była jak najniższa, a to pozwalało na przyznanie znacznie większej kwoty kredytu niż przy 20- czy 30-letnim okresie spłaty.

Rekomendacja SIII wprowadziła istotną zmianę, bo teraz banki zobowiązane będą do wyliczania maksymalnej dostępnej dla klienta kwoty, przy założeniu okresu spłaty na 25 lat. Sam kredyt może być zaciągnięty na dłuższy czas. Zatem teraz w bankach zacznie obowiązywać zasada, według której jeśli udowodnimy, że stać nas na kredyt na 25 lat, będziemy mogli zaciągnąć go również na dłuższy okres.

Taka zmiana liczenia zdolności kredytowej spowoduje obniżenie maksymalnej kwoty kredytu hipotecznego o 6-11 procent. Jednak na szczęście istnieje kilka sposobów, na to, aby uratować te kilka procent, które często dla kredytobiorcy oznaczają o kilka lub kilkanaście tysięcy złotych wyższą wartość kredytu hipotecznego.

Zwiększ swoje szanse

Istnieje kilka sposobów, które pozwalają podnieść nasze szanse na uzyskanie kredytu i zwiększenie jego wysokości. Najważniejszym z nich jest zamknięcie wszelkich linii debetowych w rachunkach oraz kart kredytowych, jeszcze zanim zaczniemy ubiegać się o kredyt hipoteczny. Wszystkie bowiem limity kredytowe trafiają do BIKu (Biura Informacji Kredytowej), które jest podstawowym źródłem informacji o kliencie dla analityka bankowego. Banki przy obliczaniu zdolność kredytowej biorą pod uwagę określony procent (najczęściej 5%) z przyznanego limitu, a nie jego faktyczne wykorzystanie. W związku z tym nawet jeśli nigdy nie skorzystaliśmy z karty kredytowej czy limitu w ROR, to bank będzie ten produkt kredytowy traktował jako potencjalne zobowiązanie obniżające zdolność kredytową. Jeśli jesteśmy już obciążeni ratami kredytów, można maksymalnie wydłużyć okres ich spłaty, zmniejszając tym samym miesięczną ratę, ewentualnie jeśli jest możliwość to spłacić pożyczkę wcześniej podobnie, jak karty kredytowe.

Jeszcze jednym sprawdzonym sposobem jest pozyskanie współkredytobiorcy, który wcale nie musi być współmałżonkiem lub osobą spokrewnioną. Częstą praktyką jest dołączenie rodziców do kredytu, jednak musimy liczyć się z tym, że stosując ten zabieg możemy skrócić okres, na jaki zostanie przyznane zobowiązanie finansowe.

Starając się o kredyt hipoteczny bank zbada regularność dochodów – umowa o pracę na czas nieokreślony znacznie zwiększa atrakcyjność kredytobiorcy; ilość osób w gospodarstwie domowym – niestety im mniej, tym lepiej, bo mniejsze kwoty są miesięcznie przeznaczane na utrzymanie rodziny; miesięczne koszty utrzymania; historię kredytową – czy mamy dodatkowe zobowiązania na głowie i czy w przeszłości byliśmy sumiennym kredytobiorcą.

Banki przychylniej również patrzą na osoby, które dysponują wkładem własnym. Wiele instytucji, chociaż udziela kredytów na 100% wartości nieruchomości, będzie jednak wymagało wykupienia drogiego ubezpieczenia brakującego wkładu własnego. Mając duży wkład własny możemy także liczyć na niższą marżę i w konsekwencji niższe oprocentowanie i ratę kredytową.

Decydując się na kredyt koniecznie trzeba także dokonać samodzielnego sprawdzenia swoich możliwości finansowych. Jeśli bank ocenia, że stać nas na kredyt, to każdy klient powinien sobie sam odpowiedzieć na pytanie czy płacona co miesiąc rata nie będzie zbyt dużym obciążeniem. Znając swój poziom dotychczasowych wydatków oraz dochodów każdy samodzielnie powinien ocenić swoje możliwości spłaty nowego kredytu.

Article source: http://biznes.onet.pl/jak-dostac-pewny-kredyt-w-niepewnych-czasach,18629,4957336,1,analizy-detal