wrz 072011
 

Uchwalona pod koniec sierpnia ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego nakłada na dewelopera obowiązek stosowania dwóch rodzajów zabezpieczeń: rachunek powierniczy musi być dodatkowo wsparty albo gwarancją bankową, albo polisą ubezpieczeniową.

Zdaniem przedstawicieli Fundacji są to nadmierne zabezpieczenia, które grożą ograniczeniem konkurencji wśród deweloperów, wzrostem cen i spadkiem podaży w małych miastach.

„Konieczność uzyskania np. dodatkowej gwarancji ubezpieczeniowej może spowodować, iż jedynie tylko duzi deweloperzy będą w stanie spełnić warunki ustawy. Docelowo może to prowadzić do oligopolizacji rynku deweloperskiego, co w dłuższej perspektywie niewątpliwie będzie prowadziło do podniesienia cen oraz ograniczenia podaży – zwłaszcza w mniejszych miastach, gdzie duże grupy deweloperskie nie prowadzą przedsięwzięć” – czytamy w informacji przygotowanej przez fundację.

Ze wstępnych szacunków banków będących członkami Fundacji wynika, iż koszt uzyskania takiej gwarancji sięgnąłby prawie kosztu samego kredytu. Prowadziłoby to właściwie do podwojenia kosztu samego finansowania inwestycji deweloperskich.

„W obecnym kształcie, ustawa doprowadzi, w dłuższym horyzoncie czasowym, do kartelizacji rynku mieszkaniowego w Polsce – na placu boju pozostaną najsilniejsi deweloperzy, którzy będą w stanie sprostać wymogom ustawy, wymogom kodeksu cywilnego w odniesieniu do prowadzenia robót budowlanych (gwarancje zapłaty za roboty budowlane, odpowiedzialność inwestora za roszczenia podwykonawców do generalnego wykonawcy) oraz zaostrzonej polityki kredytowej banków (wymogi przedsprzedaży, wkładu własnego” – czytamy w materiale.

Co to oznacza dla rynku? Zdaniem przedstawicieli fundacji – z jednej strony wzrośnie bezpieczeństwo projektów deweloperskich, bo na rynku pozostaną najsilniejsi deweloperzy, dbający o swą reputację, ale z drugiej strony ceny za 2-3 lata się ustabilizują po okresie fluktuacji, a później będą w umiarkowanym stopniu rosnąć, bo podaż nowych mieszkań będzie limitowana.

„Te zabezpieczenia powinny być alternatywne: albo rachunek powierniczy, albo gwarancja bankowa, albo umowa ubezpieczeniowa. Nie ma sensu dublować zabezpieczeń, gdyż już w przypadku zastosowania rachunku powierniczego nie ma ryzyka dla klienta upadłego dewelopera. W takiej sytuacji pieniądze, które są na rachunku powierniczym wraz z nieruchomością stanowią tzw. odrębną masę upadłości i wtedy syndyk zaspokaja w pierwszej kolejności właśnie nabywców” – powiedział PAP Paweł Kuglarz, członek zarządu fundacji.

Kolejną podnoszoną prze fundację sprawą jest vacatio legis – na przygotowanie się do wprowadzenia tylu zabezpieczeń, ilu wymagają nowe przepisy – deweloperzy i banki powinni mieć 9-12 miesięcy, a nie 6, jak przewiduje ustawa.

Podobne zarzuty wobec zapisów ustawy zgłaszał w trakcie prac nad projektem Polski Związek Firm Deweloperskich. W środę ustawą ma zająć się Senat.

Zdaniem przedstawicieli Fundacji, ustawa zawiera też wiele dobrych rozwiązań. Chodzi im. o obowiązek przedstawiania przez dewelopera klientowi prospektu informacyjnego, dzięki któremu klient ma możliwość porównania kosztów oferty i kondycji dewelopera z innymi podmiotami na rynku, (to autorski pomysł Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego).

Kolejne dobre zapisy to: wprowadzenie odrębnej regulacji upadłościowej, która pozwala klientom upadłej firmy na dokończenie budowy: ustalenie koniecznych elementów umowy deweloperskiej (są to m.in. warunki odstąpienia od umowy, która ma mieć formę aktu notarialnego) oraz to, że ustawa pośrednio chroni podwykonawców inwestycji.

Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego została założona w 1991 roku przez Ministra Finansów w celu wspierania budowy sprawnego systemu kredytowania hipotecznego w Polsce. Członkami Fundacji są dziś przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Sprawiedliwości, Narodowego Banku Polskiego, instytucji naukowych oraz wielu banków, które są szczególnie zainteresowane udzielaniem kredytów hipotecznych.

Article source: http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33181,10238968,Fundacja_sugeruje_zmiany_w_tzw__ustawie_deweloperskiej.html