paź 052011
 

O BIK, czyli Biurze Informacji Kredytowej, sysza pewnie kady, kto bra albo chcia wzi poyczk, kredyt hipoteczny czy kart kredytow. Biuro powstao kilkanacie lat temu. Gromadzi informacje na temat kadego spacanego przez nas kredytu.

Po co to wszystko? Kiedy nie byo takiej bazy, ryzyko udzielania kredytw byo znacznie wysze. Owszem, bank mg sprawdzi, czy klient z ulicy, ktry przyszed po kredyt, ma prac, ile zarabia i czy teoretycznie bdzie w stanie spaca kredyt. Jednak nie wiedzia, czy jest on klientem rzetelnym, bo nie zna jego historii kredytowej z innych bankw. Wczeniej banki nie wymieniay si takimi informacjami.

To si zmienio wanie z chwil utworzenia BIK. Teraz praktycznie wszystkie banki przekazuj dane do BIK. Dziki nim inny bank, zanim udzieli kredytu, moe sprawdzi, czy klient spaca wczeniej kredyty u konkurencji, czy robi to solidnie, czy mia i jak due opnienia w paceniu rat.

BIK udziela tylko informacji o historii kredytowej klientw bankw. To do banku naley decyzja, jak te informacje wykorzysta. Co wane, BIK gromadzi dane negatywne i pozytywne. Majc nieskaziteln histori kredytow, z pewnoci bdzie nam atwiej dosta nowy kredyt, czsto na lepszych warunkach ni osoba, ktra wczeniej spacaa kredyty nieterminowo.

Takim systemem objte s dzisiaj informacje o zobowizaniach konsumentw. A co z przedsibiorcami? Taka baza te istnieje, ale jest jeszcze w fazie budowy. Do tzw. Systemu Informacji BIK Przedsibiorca doczyy wanie trzy kolejne instytucje: PKO BP, Bank BG i Meritum Bank.

Przedstawiciele BIK zapewniaj, e rozwijanie bazy pomoe, a nie zaszkodzi przedsibiorcom. Wikszo zgromadzonych tam danych to informacje pozytywne, a takie uatwiaj uzyskanie kredytu. W przypadku kredytw spacanych nieterminowo, tylko nieco ponad 5 proc. to opnienia powyej roku. W przypadku 87 proc. kredytw zalegoci nie przekraczaj miesica.

– Upowszechnienie wymiany informacji o przedsibiorcach skrci i usprawni proces udzielania kredytu firmom. Pozwoli na tworzenie lepszej oferty dla firm – zapewnia Krzysztof Markowski, prezes BIK.

– Dla banku wsppraca z BIK oznacza moliwo szybkiej i dokadniejszej ni dotd weryfikacji kredytobiorcw. Dla przedsibiorcw jest to wany sygna, e naley dba o dobr histori kredytow w BIK i pracowa na ni – mwi Baej Kochaski, czonek zarzdu Meritum Banku.

W bazie BIK Przedsibiorca znajduj si nie tylko dane przekazywane przez banki. Dziki wsppracy BIK z Biurem Informacji Gospodarczej „InfoMonitor” banki mog te sprawdzi, czy dana firma nie ma innych zalegych patnoci, np. wobec kontrahentw, firm telekomunikacyjnych czy dostawcw energii, jeli oczywicie wierzyciele wczeniej wpisali firm do takiej bazy (jest to dobrowolne).

Ale to nie wszystko. Wikszo firm w Polsce prowadzona jest przez osoby fizyczne w formie tzw. jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej. BIK, gromadzc ju dane o klientach indywidualnych bankw, moe wyda czn ocen wiarygodnoci i zdolnoci klienta wystpujcego w dwch rolach – jako konsumenta spacajcego kredyty konsumpcyjne, oraz przedsibiorc, ktry korzysta z kredytw gospodarczych. – Daje to moliwo precyzyjnej oceny ryzyka kredytowego – przekonuje Markowski.

Liczba klientw, ktrzy znajduj si jednoczenie w bazie BIK Klient Indywidualny i BIK Przedsibiorca, wynosi ok. 212 tys. W bazie gromadzcej dane tylko o rachunkach kredytowych klientw biznesowych pod koniec czerwca 2011 r. znajdowao si prawie 218 tys. informacji. BIK szacuje, e do koca roku – gwnie dziki nowym bankom, ktre przystpiy do systemu – w bazie znajdzie si ponad 700 tys. informacji o podmiotach gospodarczych. – Taka ilo da wiedz o poowie rynku – mwi prezes BIK.

Dzisiaj danymi o historii kredytowej firm dzieli si w sumie osiem bankw. Pozostae nie s zainteresowane przekazywaniem danych o swoich klientach? BIK uspokaja. – Proces przekonywania bankw do wymiany informacji na temat klientw indywidualnych trwa kilkanacie lat. Mamy nadziej, e z systemem dotyczcym przedsibiorcw pjdzie szybciej – mwi Andrzej Topiski, gwny ekonomista BIK.

Article source: http://wyborcza.biz/Firma/1,101618,10411473,Firmy_tez_przeswietla_w_BIK.html