lis 112011
 

PKO Bank Polski wyemitował kolejną transzę 3-miesięcznych obligacji dyskontowych na kwotę 2,25 mld złotych, w ramach otwartego w czerwcu tego roku programu emisji obligacji własnych na rynku krajowym.

Środki z emisji, podobnie jak pozyskane poprzednio, posłużą uzupełnieniu różnych źródeł finansowania działalności Banku, tj.: depozytów klientów, operacji na rynku międzybankowym, certyfikatów depozytowych na rynku krajowym czy emisji obligacji na rynkach międzynarodowych. Emisja miała charakter niepubliczny i była skierowana do finansowych inwestorów instytucjonalnych, głównie funduszy emerytalnych.

Łączna wartość papierów w obrocie na rynku krajowym osiągnęła poziom bliski 3 mld zł, czyli dolnej granicy planowanej na ten rok wartości. W pierwszej transzy z sierpnia tego roku PKO Bank Polski wyemitował krótkoterminowe 3-miesięczne obligacje na kwotę 1,25 mld zł, zaś w drugiej, uplasowanej we wrześniu – 700 mln zł. Datą wykupu transzy sierpniowej jest 10 listopada 2011 roku. 

PKO Bank Polski jest niezmiennie pozytywnie oceniany przez inwestorów, o czym świadczy powodzenie kolejnych transz obligacji Banku, a w przypadku obecnej emisji także poziom marży – analogiczny jak przy wrześniowej emisji. Ponadto udało się uplasować znaczącą transzę pomimo trudnych warunków rynkowych, dużej zmienności i ograniczonej płynności – podkreśla Jakub Papierski, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego odpowiedzialny za Obszar Bankowości Inwestycyjnej. 

PKO Bank Polski planuje pozostać aktywny na polskim rynku emisji obligacji, w zależności od potrzeb płynnościowych oraz sytuacji rynkowej. Kwota emisji w ramach otwartego w czerwcu br. programu może wynieść 5 mld zł lub równowartość w innych walutach.

***

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Zgodnie z wyliczeniami firmy Intelace Research, z aktywami na poziomie 42,232 mld euro według stanu na koniec 2010 roku, jest też największym bankiem w Europie Środkowo-Wschodniej. Skonsolidowany zysk netto PKO Banku Polskiego po 3. kwartałach 2011 roku wyniósł 2,855 mld zł. Bank zajmuje także czołowe miejsce w sprzedaży kredytów hipotecznych. PKO Bank Polski jest regularnie nagradzany w prestiżowych rankingach. Oferta kredytu hipotecznego, pod względem dostosowania do nietypowych oczekiwań klientów, została uznana za najlepszą na rynku przez portal finansowy Comperia.pl. Bank został również doceniony za elastyczność oferty tych kredytów, które mogą być udzielane na sfinansowanie różnych celów oraz w kategorii najlepszego banku oszczędnościowo-inwestycyjnego. Aż pięć produktów PKO Banku Polskiego: kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy, konto, lokata i karta kredytowa, zostało nagrodzonych przez miesięcznik Reader’s Digest certyfikatami „Produkt Roku 2010” jako najczęściej i najchętniej wybierane przez klientów. Bank jest też m.in. laureatem „Złotego Bankiera” za najlepszy na rynku kredyt gotówkowy i kredyt dla firm, zwycięzcą konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”, posiadaczem certyfikatu „Firma Przyjazna Klientowi” oraz najlepszym bankiem komercyjnym według Warsaw Business Journal. Innowacyjne rozwiązania bankowości korporacyjnej PKO Banku Polskiego zostały nagrodzone w konkursie Europrodukt. Bank otrzymał w ostatniej edycji tego konkursu trzy statuetki w kategorii produkt – za rachunek płacowy i skonsolidowany oraz rachunek escrow. Według analiz firmy badawczej MillwardBrown SMG/KRC PKO Bank Polski cieszy się najwyższym zaufaniem spośród badanych instytucji finansowych działających w Polsce – 3/4 ankietowanych ufa jego stabilności finansowej. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju, o czym świadczy pozycja lidera rankingu „Top Marka” według magazynu Press. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym. Specjaliści z magazynu The Banker wycenili jej wartość na 1,5 mld dolarów, a w rankingu Rzeczpospolitej „Polskie Marki 2010” jej wartość została określona na 3,6 mld złotych. W ostatnim czasie Instytut Rachunkowości i Podatków uhonorował Raport roczny PKO Banku Polskiego za 2010 rok Nagrodą Główną w konkursie „The Best Annual Report” w kategorii Banki i instytucje finansowe. Ponadto Działalność filantropijna PKO Banku Polskiego została doceniona przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, która przyznała Bankowi oraz Inteligo Financial Services statuetkę Dobroczyńcy Roku 2010, oraz przez Forum Darczyńców w Polsce, które przyznało Bankowi Nagrodę Specjalną za długoletnie i konsekwentne wspieranie działań społecznie użytecznych.

Article source: http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,55402,10625738,Emisja_3__transzy_obligacji_na_rynek_krajowy.html