paź 022011
 

Spółki giełdowe o łącznej kapitalizacji blisko 50 mld zł oraz inwestorzy instytucjonalni zarządzający aktywami przekraczającymi 245 mld zł wzięli udział w konferencji Dzień Inwestora: Sektor Górniczy zorganizowanej w dniach 27-28 września w Katowicach przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.

W trakcie konferencji przedstawiciele notowanych na warszawskim parkiecie spółek z sektora wydobywczego mieli możliwość zaprezentowania swojej działalności i planów rozwoju potencjalnym inwestorom. W sesji indywidualnych spotkań z zarządami spółek uczestniczyło prawie 30 analityków i zarządzających reprezentujących ponad 20 krajowych inwestorów instytucjonalnych, funduszy inwestycyjnych i otwartych funduszy emerytalnych.

W nowej inicjatywie Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego uczestniczył Jarosław Myjak, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego odpowiedzialny za Obszar Bankowości Korporacyjnej.

Działalność Domu Maklerskiego stanowi trzon bankowości inwestycyjnej, dynamicznie rozwijającego się segmentu usług Banku. Aranżując tego typu wydarzenia, chcemy wzmacniać naszą pozycję wiodącego kredytodawcy dla polskich przedsiębiorstw jednocześnie wspierając liderów polskiej gospodarki w budowaniu trwałych biznesowych relacji z otoczeniem rynku kapitałowego – powiedział Jarosław Myjak.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu konferencji. Otrzymujemy pozytywne opinie od obu grup uczestników, którzy widzą korzyści w zaproponowanej przez nas formule spotkania. Planujemy organizację kolejnych edycji wydarzenia również dla spółek z innych sektorów rynku – dodał Grzegorz Zawada, Zastępca Dyrektora DM PKO Banku Polskiego odpowiedzialny za organizację konferencji.

Oprócz wyników i planów poszczególnych przedsiębiorstw uczestnicy rozmawiali o sytuacji branży w okresie zawirowań na rynkach. Gościem specjalnym tej części konferencji był Andrzej Warzecha, Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Strategii Rynku Węgla i Koksu w spółce Polski Koks S.A., który poprowadził prezentację na temat perspektyw rozwoju polskiego rynku koksownictwa. W części nieformalnej spotkania zaproszeni goście mieli okazję poznać proces wydobycia i przeróbki węgla zwiedzając tereny Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Dzień Inwestora: Sektor Górniczy to pierwsza impreza z cyklu dużych spotkań spółek publicznych z inwestorami instytucjonalnymi organizowana przez DM PKO Banku Polskiego. Kolejne, dla firm z różnych branż, planowane są na rok 2012.

***

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Zgodnie z wyliczeniami firmy Intelace Research, z aktywami na poziomie 42,232 mld euro według stanu na koniec 2010 roku, jest też największym bankiem w Europie Środkowo-Wschodniej. Skonsolidowany zysk netto PKO Banku Polskiego za 1. półrocze 2011 roku wyniósł 1,838 mld zł. Z ponad 25-procentowym udziałem w rynku Bank zajmuje także czołowe miejsce w sprzedaży złotowych kredytów hipotecznych, oferując oprócz tradycyjnych kredytów hipotecznych również preferencyjne kredyty mieszkaniowe z dopłatą państwa. PKO Bank Polski jest regularnie nagradzany w prestiżowych rankingach. Oferta kredytu hipotecznego, pod względem dostosowania do nietypowych oczekiwań klientów, została uznana za najlepszą na rynku przez portal finansowy Comperia.pl. Bank został również doceniony za elastyczność oferty tych kredytów, które mogą być udzielane na sfinansowanie różnych celów oraz w kategorii najlepszego banku oszczędnościowo-inwestycyjnego. Aż pięć produktów PKO Banku Polskiego: kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy, konto, lokata i karta kredytowa, zostało nagrodzonych przez miesięcznik Reader’s Digest certyfikatami „Produkt Roku 2010” jako najczęściej i najchętniej wybierane przez klientów. Bank jest też m.in. laureatem „Złotego Bankiera” za najlepszy na rynku kredyt gotówkowy i kredyt dla firm, zwycięzcą konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”, posiadaczem certyfikatu „Firma Przyjazna Klientowi” oraz najlepszym bankiem komercyjnym według Warsaw Business Journal. Innowacyjne rozwiązania bankowości korporacyjnej PKO Banku Polskiego zostały nagrodzone w konkursie Europrodukt. Bank otrzymał w ostatniej edycji tego konkursu trzy statuetki w kategorii produkt – za rachunek płacowy i skonsolidowany oraz rachunek escrow. Nowoczesne rozwiązania technologiczne wdrażane przez Bank zostały z kolei docenione przez Gazetę Bankową, która przyznała mu tytuł „Bankowego Lidera Informatyki Instytucji Finansowych 2010”. Według analiz firmy badawczej MillwardBrown SMG/KRC PKO Bank Polski cieszy się najwyższym zaufaniem spośród badanych instytucji finansowych działających w Polsce – 3/4 ankietowanych ufa jego stabilności finansowej. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju, o czym świadczy pozycja lidera rankingu „Top Marka” według magazynu Press. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym. Specjaliści z magazynu The Banker wycenili jej wartość na półtora miliarda dolarów, a w rankingu Rzeczpospolitej „Polskie Marki 2010” jej wartość została określona na 3,6 mld zł.

Article source: http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,55402,10386622,DM_PKO_Banku_Polskiego_dla_spolek_z_sektora_gorniczego.html