paź 202011
 

Oprocentowanie nominalne kredytu hipotecznego składa się z dwóch części marży kredytowej oraz rynkowej stopy procentowej. Pierwsza składowa jest zazwyczaj niezmienna przez cały okres kredytu. Wyjątkami jest okresowe podwyższenie marży do czasu ustanowienia hipoteki na rzecz banku (tzw. ubezpieczenie pomostowe), ewentualnie różne promocje proponujące wyjątkowo niską marżę przez kilka pierwszych lat od uruchomienia kredytu.

Druga składowa, czyli rynkowa stopa procentowa, to zmienna część oprocentowania. Eksperci porównywarki finansowej Comperia.pl tłumaczą wszystko, co może niepokoić kredytobiorców.

Dlaczego raty kredytu hipotecznego rosną i maleją?

Dlaczego rosną także raty kredytów w złotych? Dlaczego nie są stabilne raty kredytów walutowych, jeśli kurs waluty się nie zmienia? Odpowiedzialne za to są stopy procentowe. Generalna zasada: przy słabej koniunkturze banki centralne ustanawiają niskie stopy procentowe. Boom gospodarczy nakazuje z kolei podnosić stopy. W ślad za stopami ustalanymi przez bank centralny idzie rynek. Rynkowe stopy procentowe to właśnie WIBOR, LIBOR itd. Tak więc generalizując słaba koniunktura to niskie raty, zaś dobra wyższe raty.

WIBOR – co to?

Jeśli klient zaciąga kredyt w złotówkach, zmienną część oprocentowania w niemal 100 proc. banków pełni stopa WIBOR 3M. WIBOR to rynkowa stopa procentowa, po jakiej instytucje finansowe pożyczają sobie krajową walutę na polskim rynku międzybankowym. Takich pożyczek banki udzielają sobie na różne okresy. Symbol 3M oznacza, że środki pożyczane są na 3 miesiące. Rynkowe stopy procentowe zmieniają się codziennie.

Jest tylko jeden bank, który bazuje na półrocznej stopie (czyli 6M). Jest nim Bank Ochrony Środowiska. Stawka WIBOR 6M jest wyższa od WIBOR 3M o ok. 10 punktów bazowych (Dlaczego? To proste – im dłużej dany bank może obracać środkami pożyczonymi od innej instytucji, tym większe musi zapłacić oprocentowanie).

Wysokość stawki WIBOR

Kliknij aby powiększyć


Czy należy bać się WIBOR 6M?

Zdecydowanie nie. Fakt, że BOŚ opiera kredyty hipoteczne na wyższej stopie rynkowej nie oznacza, że jego produkty są wyżej oprocentowane. Jak już wspomniano, obok stopy WIBOR 6M na oprocentowanie składa się marża bankowa. A ta jest stosunkowo niska, co plasuje kredyty mieszkaniowe Banku Ochrony Środowiska wśród jednych z lepszych na rynku.

Article source: http://www.finanse.egospodarka.pl/72316,Co-ma-wplyw-na-raty-kredytu-hipotecznego,1,48,1.html