sie 052011
 

Agencja ratingowa Fitch podtrzymała wysoką ocenę PKO Banku Polskiego na poziomie 2 (w 5-stopniowej skali od najwyższej: 1, 2, 3, 4, 5). Analitycy agencji poinformowali, że na ich opinię wpływa fakt wysokiego znaczenia Banku w polskim systemie finansowym, które skutkuje wysokim prawdopodobieństwem ewentualnego wsparcia ze strony władz państwowych.

Fitch poinformował także, że planowana sprzedaż należących do Skarbu Państwa i BGK akcji PKO Banku Polskiego w procesie SPO nie wpłynie na kolejne oceny ze strony agencji. Powodem jest fakt, że znaczenie Banku dla systemu finansowego pozostanie na niezmiennie wysokim poziomie, a Skarb Państwa będzie miał nadal silną pozycję w spółce.

Wysoka ocena wsparcia na poziomie 2 została przyznana PKO Bankowi Polskiemu przez agencję Fitch w grudniu 1996 roku i pozostaje na tym poziomie do chwili obecnej.

W czerwcu tego roku agencja Moody’s Investors Service nadała emisji euroobligacji Banku w wysokości 250 mln CHF rating na poziomie A2. Z kolei w maju wysoką długookresową ocenę zobowiązań w walucie krajowej PKO Banku Polskiego na poziomie „A-pi” podtrzymała agencja StandardPoor’s.

Oceny wiarygodności finansowej Banku są obecnie przyznawane przez cztery agencje ratingowe: Moody’s Investors Service, StandardPoor’s, Capital Intelligence i Fitch. Trzy ostatnie przyznają rating na podstawie powszechnie dostępnych informacji, przede wszystkim publikowanych raportów. Rating Fitch nie jest zamawiany przez Bank.

***

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Skonsolidowany zysk netto za I kwartał 2011 roku wyniósł 871 mln zł. Z ponad 25-procentowym udziałem w rynku Bank zajmuje także czołowe miejsce w sprzedaży złotowych kredytów hipotecznych, oferując oprócz tradycyjnych kredytów hipotecznych również preferencyjne kredyty mieszkaniowe z dopłatą państwa. PKO Bank Polski jest regularnie nagradzany w prestiżowych rankingach. Oferta kredytu hipotecznego, pod względem dostosowania do nietypowych oczekiwań klientów, została uznana za najlepszą na rynku przez portal finansowy Comperia.pl. Bank został również doceniony za elastyczność oferty tych kredytów, które mogą być udzielane na sfinansowanie różnych celów oraz w kategorii najlepszego banku oszczędnościowo-inwestycyjnego. Aż pięć produktów PKO Banku Polskiego: kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy, konto, lokata i karta kredytowa, zostało nagrodzonych przez miesięcznik Reader’s Digest certyfikatami „Produkt Roku 2010” jako najczęściej i najchętniej wybierane przez klientów. Bank jest też m.in. laureatem „Złotego Bankiera” za najlepszy na rynku kredyt gotówkowy i kredyt dla firm, zwycięzcą konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”, posiadaczem certyfikatu „Firma Przyjazna Klientowi” oraz najlepszym bankiem komercyjnym według Warsaw Business Journal. Innowacyjne rozwiązania bankowości korporacyjnej PKO Banku Polskiego zostały nagrodzone w konkursie Europrodukt. Bank otrzymał w ostatniej edycji tego konkursu trzy statuetki w kategorii produkt – za rachunek płacowy i skonsolidowany oraz rachunek escrow. Nowoczesne rozwiązania technologiczne wdrażane przez Bank zostały z kolei docenione przez Gazetę Bankową, która przyznała mu tytuł „Bankowego Lidera Informatyki Instytucji Finansowych 2010”. Według analiz firmy badawczej MillwardBrown SMG/KRC PKO Bank Polski cieszy się najwyższym zaufaniem spośród badanych instytucji finansowych działających w Polsce – 3/4 ankietowanych ufa jego stabilności finansowej. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju, o czym świadczy pozycja lidera rankingu „Top Marka” według magazynu Press. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym. Specjaliści z magazynu The Banker wycenili jej wartość na półtora miliarda dolarów, a w rankingu Rzeczpospolitej „Polskie Marki 2010” jej wartość została określona na 3,6 mld zł.

 

Article source: http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,55402,10066758,Agencja_Fitch_podtrzymala_wysoka_ocene_PKO_Banku_Polskiego.html