wrz. 072011
 

Polacy chętniej zaciągają kredyty hipoteczne

06.09.2011 12:49 wtorek

W II kwartale bieżącego roku zanotowano wzrost zarówno liczby, jak i wartości nowoudzielanych kredytów hipotecznych. Oba wspomniane wskaźniki znajdują się jednak mimo wszystko na nieco niższym poziomie, niż miało to miejsce rok temu. Poniżej przedstawiono zestawienia danych pochodzących z raportu AMRON – SARFiN dotyczące rynku kredytów hipotecznych w Polsce, od I kwartału 2010 r. do II kwartału 2011 r.


Liczba i wartość kredytów mieszkaniowych, I kw. 2010 r. – II kw. 2011 r.


Źródło: Dział Badań i Analiz Emmerson S.A. na podst. danych www.zbp.pl

W okresie od kwietnia do czerwca przełamaniu uległa dotychczasowa tendencja, systematycznego wzrostu udziału wartości kredytów złotowych w całej puli nowoudzielonych zobowiązań hipotecznych. W II kwartale obniżył się udział kredytów w rodzimej walucie, przy jednoczesnym wzroście w przypadku zarówno euro, jak i franka szwajcarskiego. Jeżeli chodzi o europejską walutę, to odnotowana zmiana oznacza pierwszy przyrost na przestrzeni roku.

Liczba nowoudzielanych kredytów


Źródło: Dział Badań i Analiz Emmerson S.A. na podst. danych www.zbp.pl


Wzrost liczby oraz wartości udzielonych kredytów w II kwartale bez wątpienia w pewnym stopniu wynika ze zmian w rządowym programie Rodzina na swoim. Można przypuszczać, że część osób zastanawiająca się nad kupnem mieszkania przyspieszyła ostateczną decyzję, chcąc skorzystać z dofinansowania jeszcze według starych zasad.

Z kolei odnotowane rosnące zainteresowanie walutami obcymi jest w dużej mierze wynikiem czterech kolejnych podwyżek stóp procentowych przez RPP, jakie obserwowaliśmy w pierwszej połowie bieżącego roku. Sprawiły one, że obniżyła się atrakcyjność kredytów w złotym w relacji do tych denominowanych w walutach obcych. Warto dodać, że na ostateczny wybór waluty przez kredytobiorców w dużej mierze wpływają aktualne warunki umowy kredytowej. W związku z tym można stwierdzić, że część osób decydująca się na zakup mieszkania posiłkując się kredytem bankowym, zdecydowała się wybrać obecnie niższą ratę, za cenę ryzyka kursowego.

Emmerson S.A.

az
„);
document.write(unescape(„%3Cscript id='” + idScript + „' type=’text/javascript’%3E%3C/script%3E”));
setTimeout(„var di = document.getElementById('” + idScript + „');di.src = '” + src + „';”, 250);

Article source: http://inwestycje.pl/kredyty/polacy_chetniej_zaciagaja_kredyty_hipoteczne;138898;0.html

 Posted by at 00:47