Kredyty mieszkaniowe przez Internet

 

 Posted by at 12:29

  One Response to “Kredyty mieszkaniowe przez Internet”

  1. No niezupełnie. Pierwszy arkytuł wydaje się w miarę obiektywny, bo pani redaktor rozmawia z autorem projektu istotnych zmian w prawie spf3łdzielczym. Tyle, że fakty, o ktf3rych mowa to już historia. Klub Parlamentarny PO odebrał ostatnio głos posłance Staroń. Wygląda na to, że jej projekt trafi znowu do zamrażarki sejmowej. Szkoda, bo pani poseł sporo uwagi poświeciła problemom zwykłych członkf3w spf3łdzielni mieszkaniowych i, sądząc po projekcie, dobrze wie co piszczy w trawie na spf3łdzielczych osiedlach.Ten drugi arkytuł to natomiast rzeczywiście prf3ba zrobienia wody z mf3zgu przeciętnemu spf3łdzielcy, ktf3ry przecież nie jest prawnikiem i nie potrafi ocenić poziomu wiarygodności serwowanych w nim treści. Wypowiadające się w nim autorytety chyba nie wiedzą o czym rozmawiają. Bo jeśli dobrze zrozumiałam temat dotyczy zarobkf3w prezesf3w spf3łdzielni mieszkaniowych a więc chodzi o dostęp do dokumentacji w spf3łdzielni mieszkaniowej. Kwestię dostępu do dokumentf3w w spf3łdzielni mieszkaniowej reguluje art. 8b9 ust 1 ustawy o spf3łdzielniach mieszkaniowych, ktf3ry mf3wi, że członek spf3łdzielni ma dostęp do wszystkich umf3w z osobami trzecimi. Nie ma w nim żadnego zapisu o tym, że spf3łdzielnia ma prawo odmf3wić członkowi dostępu do jakiejkolwiek umowy. A szef sztabu do spraw cywilnych w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Kamila Dołowska powołuje się na art. 18 ust 3 ustawy prawo spf3łdzielcze, ktf3ry określa zasady udostępniania dokumentf3w w pozostałych spf3łdzielniach i rzeczywiście przewiduje pewne ograniczenia w dostępie do dokumentf3w spf3łdzielczych. Ta nierzetelna wypowiedź na celu utrzymanie członkf3w spf3łdzielni mieszkaniowych w przekonaniu, że spf3łdzielnia mieszkaniowa może odmf3wić członkowi prawa dostępu do kontraktu prezesa. Prezes też obywatel, ale nie rozumiem dlaczego tak się dzieje, że kiedy przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich Kamila Dołowska publicznie otwiera usta, to zawsze w obronie interesu prezesf3w, czyli przeciwko interesowi szerokiej rzeszy członkf3w spf3łdzielni mieszkaniowych.Rf3wnie przebiegły w obronie interesu prezesf3w jest drugi rozmf3wca – wiceprezes Krajowego Związku Rewizyjnego Spf3łdzielni Mieszkaniowych w Warszawie Grzegorz Abramek. Ten fachowiec od praworządności spf3łdzielni mieszkaniowych podkreśla, że przepis mf3wi o udostępnianiu członkom spf3łdzielni mieszkaniowych umf3w z osobami trzecimi, a prezesi nie zawsze są „osobami trzecimi” zwłaszcza wtedy, kiedy są członkami spf3łdzielni, ktf3rymi rządzą. Zadziwiająca jest ta solidarność w obronie interesu prezesf3w wśrf3d organf3w powołanych do kontroli prawidłowego funkcjonowania spf3łdzielni. Jeśli przepis jest niejednoznaczny i pozwala na interpretację to powinna to być interpretacja służąca praworządności podmiotu, ktf3rego dotyczy. Przecież koszty wynagrodzenia prezesa ponoszą członkowie spf3łdzielni i chyba to oczywiste, że mają prawo wiedzieć, czy nie jest on dla nich za drogi, bo jeśli jest, to bez problemu znajdą tańszego. A te wszystkie asy usiłują nam wmf3wić, że mamy obowiązek płacenia bez prawa pytania o to ile trzeba zapłacić. Jestem ciekawa czy lustrator Abramek kupuje cokolwiek w ciemno bez powszechnego na rynku pytania ile to kosztuje ?

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>